Nyheter & Artiklar

Bygg tillit

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra.

Expedition Ledarskap

Är du den ledare du tror att du är? Häng med på en utvecklande expedition i en annorlunda miljö. Du kommer att få pröva dig själv som människor och ledare genom utmaningar och reflektion allt i syfte att växa som ledare.

Känner du din organisation?

Alla verksamheter behöver personer som ser till att organisationen rör sig i rätt riktning och når sina mål. Som chef är du inte bara chef utan även ledare och det är viktigt att ta sig an båda rollerna.

Leverera uppåt, led nedåt

Som mellanchef har du ofta ett väldigt stort ansvar. Du förväntas bidra både till verksamhetens resultat såväl som till medarbetarnas välmående, utan att alltid ha fullt mandat till att ta beslut.

Gör flexibilitet oss mer effektiva?

Flextid och hybridarbete har blivit värdefulla förmåner och en win-win på dagens arbetsplatser. Vi listar fyra steg ni som organisation kan ta för att skapa en mer flexibel arbetskultur.

Psykologisk trygghet – för välmående och attraktiva arbetsplatser

Psykologisk trygghet kan definieras olika beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån - individ, grupp eller organisation. Den gemensamma nämnaren är en subjektiv upplevelse av en trygg arbetskontext. I en sådan kan alla säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.