Nyheter & Artiklar

högpresterande team

Vad lär sig chefen genom att praktisera ett coachande ledarskap?

Moves Charlotta Klacker genomför just nu en akademisk undersökning som handlar om vad chefer lär när de utövar coachande ledarskap. Undersökningen görs i tre olika bolag.

Fördelarna med digital coachning

Coacha digitalt! Nej, nej där går gränsen! Det var Ylvas första tanke när pandemin kom och utmanade oss och många andra i att hitta nya sätt att arbeta.

Grupputveckling genom 4 faser

Arbetsgrupper är ofta ihopsatta med en blandning av olika personligheter och kompetenser som samlas för att nå gemensamma mål. Alla grupper går igenom olika faser och formas efterhand och blir mer effektiva.

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops

Vi har nog alla någon gång varit med om tråkiga virtuella möten där en person pratar medan 20 andra sitter och lyssnar med kameran avstängd. Efter mötet kan det ibland dessutom kännas lite oklart om man egentligen kom fram till något. Men en sak är klar – för deltagarna har mötet varit ganska händelselöst.

En stark kultur lägger grunden för framgång

Företag står, kanske nu mer än någonsin, inför en ständig utmaning - nämligen att sätta en kultur som omfamnar förändring, ständigt anpassar sig till det nya normala och som samtidigt fortsätter driva innovation.

Empati – en alltmer viktig egenskap

Företag står, kanske nu mer än någonsin, inför en ständig utmaning - nämligen att sätta en kultur som omfamnar förändring, ständigt anpassar sig till det nya normala och som samtidigt fortsätter driva innovation.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.