Team

Nyckelstrategier-kulturförändringar

Självstyrande team – så fungerar det

Självstyrande team, även kända som självorganiserande eller autonoma team, är grupper där medlemmarna har fått mandat att själva ta strategiska beslut och hantera sina arbetsuppgifter utan direkt övervakning. Dessa team präglas av en hög grad av deltagande och samarbete, där medlemmarna gemensamt sätter mål, planerar arbete och löser problem.

Uppmuntra en kultur av utveckling

Förmågan att lära nytt och anpassa sig i en snabbfotad och föränderlig värld är avgörande för både individers och organisationers framgång. Coachning är en av de mest kraftfulla metoderna som utvecklar och säkerställer kontinuerligt lärande.

Hur hanterar ni en ”surdeg” i teamet?

Konflikt är en naturlig ingrediens i våra relationer med andra. Med det med oss kan vi också förstå att vi behöver hantera dem på ett professionellt sätt när de dyker upp.

Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet

Vi på Move strävar efter ett modigare och roligare arbetsliv, både för oss själva och för våra kunder. Genom att finna glädje i det vi gör, skapar vi en positiv atmosfär som inte bara påverkar oss själva utan även våra kollegor, kunder och andra kontakter. Men vad finns det mer för fördelar med glädje?

Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!

Team har ofta primärt fokus på vad de ska göra, alla de uppgifter som ligger framför dem och hur de ska hinna med att göra mer. Vi glömmer då lätt att stanna upp och dra lärdomar av resultaten vilket gör att teamets prestation kanske inte blir så hög som man önskar. Men det finns ett verktyg som forskare i en metastudie visat kan öka teamets prestation med så mycket som 25%.

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – så funkar det

I en värld som alltmer präglas av snabba förändringar, teknologisk utveckling och behovet av innovation, har tillitsbaserat ledarskap ökat sin popularitet på många håll. Detta ledarskapssätt kan möjliggöra snabbare beslutsfattande, öka flexibiliteten och främja en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning i en alltmer komplex och osäker affärsmiljö.

Hemligheten bakom högpresterande team

Att skapa och underhålla ett högpresterande team kräver tid, omsorg och rätt sammansättning. Här nedan utforskar vi hemligheterna bakom högpresterande team!

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team

Teambuilding är viktigt för en lyckad och hållbar arbetsplats med bra sammanhållning mellan medarbetarna. Här är 5 tips på roliga teambuildingaktiviteter.

Fira mer för att må bättre och prestera bättre!

När allt snurrar på omkring oss i en rasande takt glömmer vi ibland bort att stanna upp och uppmärksamma våra framsteg och prestationer. Ändå visar forskning tydligt hur viktigt det är både för vårt mående och vår prestation! Varför? Här nedan beskriver Moves Jannica Walterson några av effekterna vi kan få genom att fira mer.

Utveckla dina medarbetare med hållbarhet i fokus

Som ledare har du en viktig roll att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas. Men hur kan du göra det på ett hållbart sätt som främjar både deras personliga tillväxt och hållbarheten i arbetsmiljön?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.