Team

högpresterande team

Hemligheten bakom högpresterande team

Att skapa och underhålla ett högpresterande team kräver tid, omsorg och rätt sammansättning. Här nedan utforskar vi hemligheterna bakom högpresterande team!

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team

Teambuilding är viktigt för en lyckad och hållbar arbetsplats med bra sammanhållning mellan medarbetarna. Här är 5 tips på roliga teambuildingaktiviteter.

Fira mer för att må bättre och prestera bättre!

När allt snurrar på omkring oss i en rasande takt glömmer vi ibland bort att stanna upp och uppmärksamma våra framsteg och prestationer. Ändå visar forskning tydligt hur viktigt det är både för vårt mående och vår prestation! Varför? Här nedan beskriver Moves Jannica Walterson några av effekterna vi kan få genom att fira mer.

Utveckla dina medarbetare med hållbarhet i fokus

Som ledare har du en viktig roll att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas. Men hur kan du göra det på ett hållbart sätt som främjar både deras personliga tillväxt och hållbarheten i arbetsmiljön?

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra.

Psykologisk trygghet – för välmående och attraktiva arbetsplatser

Psykologisk trygghet kan definieras olika beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån - individ, grupp eller organisation. Den gemensamma nämnaren är en subjektiv upplevelse av en trygg arbetskontext. I en sådan kan alla säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser.

Hört talas om The Ostrich Effect?​

En företagskultur präglad av The Ostrich Effect är vanligt och kan skada både arbetsmiljö och välmående. Det ger i sin tur konsekvenser för både individ och organisation. Här går vi därför igenom vad fenomenet innebär och våra tre bästa tips för hur du som chef kan förhindra det på bästa sätt.

Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team

Snabba förändringar och en rörig omvärld – nu behöver ledare och team utrustas rätt. ”Skapa psykologisk trygghet i ditt team och lägg fokus på de beteenden som skapar resultat”, säger Karolin Kronander på Move Management.

Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Tänk om det fanns en manual som hjälper dig att förstå dig själv och andra bättre. En manual som hjälper dig att se mönster i ditt beteende och varför det ibland leder åt annat håll än du tänkt dig.

Team vs. Teaming – vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.