Coachning

Coaching på Move

Coachning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

Vill du utvecklas i ditt chefs- och ledarskap? Har du utmaningar som du behöver stöd i? Kanske sitter du fast i en frågeställning, behöver få nya perspektiv i hur du kan få med dig dina medarbetare med högre engagemang och motivation eller är du ny i ditt uppdrag? Genom coachning får du ett professionellt stöd som stöttar dig i din utveckling.

Coachning ger dig nya perspektiv och lärdomar, både om dig själv och din situation. Det är ett kraftfullt verktyg för att uppnå förändring och hjälper dig genom frågor som utmanar och stretchar dig till nya insikter och idéer kring hur du vill leda för att skapa riktigt bra resultat.

Vi som jobbar på Move är certifierade coacher och erbjuder den allra högsta nivån på och kvaliteten inom coachning, coachande handledning, chefscoachning och coachande ledarskap. Våra lösningar är skräddarsydda utifrån individens och organisationens behov. Vi genomför allt från individuella samtal, till treparts- och gruppsamtal tillsammans med chef. Ett vanligt upplägg är fem tillfällen utspridda över tid med digitalt stöd mellan tillfällena för reflektion och uppföljning. För djupare förståelse och ökad självinsikt använder vi verktyg såsom 360 samt beteende- och kommunikationsprofil.

Vi erbjuder även utbildning i det coachande förhållningssättet samt coachande ledarskap. Du får då verktygen som behövs för att själv kunna coacha.

Syftet med coachning är att utveckla människor, frigöra potential, hitta svar och inre motivation. Det är ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör, men också den vi är. Allt i syfte att skapa mening och resultat.

Vill du veta mer om hur du kan använda coachning för att skapa bättre resultat för din organisation och även för din egen utveckling? Hör av dig till oss!

HÖR AV DIG

Maria Narbom

VD

Vi kan även hjälpa dig med

Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

    Top
    Erbjudande

    Boka kostnadsfri rådgivning här

    Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.