Det är tufft att vara snäll

Inget är hårdare än mjuka värden

Vi utvecklar starka ledare och organisationer. Vi balanserar det hårda med det mjuka, det rationella med det emotionella.

Expedition Ledarskap

Är du den ledare du tror att du är? Häng med på en utvecklande expedition i en annorlunda miljö. Du kommer att få pröva dig själv som människor och ledare genom utmaningar och reflektion allt i syfte att växa som ledare.
Facilitering handlar om att leda grupper genom processer som uppmuntrar effektivt samarbete, beslutsfattande och innovation. En skicklig facilitator använder olika tekniker för att skapa en inkluderande miljö där alla deltagares åsikter och kunskaper kan komma till uttryck.
bild startsidan
Vad vi gör

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi hjälper dig att utveckla ledarskap, kultur och samarbete genom skräddarsydda ledarprogram, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling och coachning. Vi är en strategisk partner och tillsammans med dig utvecklar vi det ledarskap som behövs för att nå affärsstrategin och uppsatta mål. Vi utvecklar ledarskap som ger resultat.

Case stories

Referenser från tidigare uppdrag

Axis Communications AB
Företagskultur
Forskning visar att organisationer som medvetet utvecklar sina ledare och medarbetare ser både starkare och snabbare tillväxt. Axis Communications satsar på sina ledare och arbetar långsiktigt med att skapa en lärande kultur med gott ledarskap i fokus.
Valneva AB
Valneva
"Tillsammans med Move tog vi fram utbildningen ”Leda utan att vara chef” för medarbetarna och ”Outstanding Leadership” för cheferna."
Peab Anläggning Syd
Case stories PEAB
"Jag har med mig många solskenshistorier från de här åren där nya medarbetare på kort tid gått från begränsat förvaltande beteende till obegränsat entreprenörsbeteende."

Håll dig uppdaterad &
prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.