Det är tufft att vara snäll

Inget är hårdare än mjuka värden

Vi utvecklar starka ledare och organisationer. Vi balanserar det hårda med det mjuka, det rationella med det emotionella.

Självstyrande team – så fungerar det

Självstyrande team, även kända som självorganiserande eller autonoma team, är grupper där medlemmarna har fått mandat att själva ta strategiska beslut och hantera sina arbetsuppgifter utan direkt övervakning. Dessa team präglas av en hög grad av deltagande och samarbete, där medlemmarna gemensamt sätter mål, planerar arbete och löser problem.
Ledarskapsutveckling är processen att förbättra och finjustera de färdigheter, förmågor och egenskaper som krävs för att leda en organisation eller ett team på ett effektivt och bra sätt. Det handlar inte bara om att bli en bättre chef, utan om att skaffa sig en djupare förståelse för människor, strategier och organisatoriska mål.
bild startsidan
Vad vi gör

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi hjälper dig att utveckla ledarskap, kultur och samarbete genom skräddarsydda ledarprogram, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling och coachning. Vi är en strategisk partner och tillsammans med dig utvecklar vi det ledarskap som behövs för att nå affärsstrategin och uppsatta mål. Vi utvecklar ledarskap som ger resultat.

Case stories

Referenser från tidigare uppdrag

Expedition Ledarskap
Expedition Ledarskap
Coachning är en effektiv metod för att utveckla ledarskap. Göteborg Energi satsar på sina ledare och använder coachning för att stärka ledarskapet skapa långsiktighet i både gruppernas och individernas utveckling och mående.
Coachning
Coachning är en effektiv metod för att utveckla ledarskap. Göteborg Energi satsar på sina ledare och använder coachning för att stärka ledarskapet skapa långsiktighet i både gruppernas och individernas utveckling och mående.
Expedition Ledarskap
Coachning är en effektiv metod för att utveckla ledarskap. Göteborg Energi satsar på sina ledare och använder coachning för att stärka ledarskapet skapa långsiktighet i både gruppernas och individernas utveckling och mående.

Håll dig uppdaterad &
prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.