GDPR

Dataskyddspolicy

Move D Management AB
Version 1.0, maj 2018

Move Management ska ha ett proaktivt förhållningssätt samt ett professionellt ramverk för hur vår information kring personuppgifter hanteras, samt att det sker på ett säkert och korrekt sätt. Informationssäkerheten kring persondata ska vara hög, eftersom det är affärskritiskt för verksamheten. Vi ser till att samtliga personuppgifter alltid är skyddade i våra system och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Till personuppgifter räknas all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande information såsom namn och personnummer, men även kontaktuppgifter och foton.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår och samtycka till dessa. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på vår hemsida, www.move.se.

Kund

Till kund räknas de företag, organisationer och personer som ingår avtal med Move Management och-/eller dess underleverantörer och köper tjänster inom bl.a. ledarskap, kommunikation, coaching och facilitering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter samlas till stor del in via våra digitala plattformar, men ska även behandlas korrekt i andra delar av verksamheten, såsom i kundkommunikation, supportärenden och administration.

Move Management strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, till exempel dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Move Management behandlar personuppgifter för att kunna hantera köp av tjänster, exempelvis genom att teckna avtal, skicka bekräftelser, fakturera samt följa upp affärer och säkerställa att vi levererat enligt överenskommelse.

Mottagare som information delas med
I vissa fall behöver vi dela med oss av personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.


Vi delar personuppgifter med:
Aktiebolaget Skillnad AB
CoachWalk AB
Samuraj Data AB
Interactive Profiles AB
Lundgren + Lindqvist AB
Visma
Google

Hantering av företagskunder
Move Management behandlar uppgifter om den som är ställföreträdare eller kontaktperson för en företagskund för att hantera förhållandet med företagskunden. Dessa uppgifter behandlas till exempel för att registrera den som ställföreträdare eller kontaktperson i Move Managements kundregister.

Hantering av förfrågningar
Move Management behandlar kunduppgifter för att hantera förfrågningar, skicka offerter och kommunicera med kunden i olika kanaler.

Genomförande av events
Move Management behandlar kunduppgifter i syfte att kunna genomföra events genom att registrera deltagare i olika digitala plattformar.

Uppföljning och utvärdering
Move Management behandlar uppgifter som lämnas vid uppdragets slut, såsom genom utvärderingar, för uppföljning och sammanställning.

Cookies
Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på användarens dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida. Vi använder cookies för att öka användarvänligheten av vår hemsida.

Rättigheter
Som kund har du vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som är sparade hos Move Management. Du har bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med personuppgifter och få dina uppgifter korrigerade eller raderade inom 72 timmar. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Tidsfrist för radering
Vi åtar oss att automatiskt, under aktuellt avtal, gallra avaktiverad organisation/team/grupp/användare, inklusive backup:er. Gallringen innebär borttagning av alla personuppgifter, med undantag av statistikunderlag, som anonymiseras.
 Även administrativa uppgifter, utanför digitala plattformar ska gallras inom 12 månader efter att en kundrelation eller ett uppdrag avslutats.

Kontakt:
Vid frågor om behandlingen av personuppgifter är man välkommen att kontakta oss. Om man inte skulle vara nöjd med det svar man fått har man rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Move Management AB
556796-7541
111 22 Stockholm
Kontaktperson: Matilda Cervin
Telefon: 073- 641 77 98
E-post: matilda.c@move.se

 

Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.