Nyheter & Artiklar

Grupputveckling genom 4 faser

Arbetsgrupper är ofta ihopsatta med en blandning av olika personligheter och kompetenser som samlas för att nå gemensamma mål. Alla grupper går igenom olika faser och formas efterhand och blir mer effektiva.

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops

Vi har nog alla någon gång varit med om tråkiga virtuella möten där en person pratar medan 20 andra sitter och lyssnar med kameran avstängd. Efter mötet kan det ibland dessutom kännas lite oklart om man egentligen kom fram till något. Men en sak är klar – för deltagarna har mötet varit ganska händelselöst.

En stark kultur lägger grunden för framgång

Företag står, kanske nu mer än någonsin, inför en ständig utmaning - nämligen att sätta en kultur som omfamnar förändring, ständigt anpassar sig till det nya normala och som samtidigt fortsätter driva innovation.

Empati – en alltmer viktig egenskap

Företag står, kanske nu mer än någonsin, inför en ständig utmaning - nämligen att sätta en kultur som omfamnar förändring, ständigt anpassar sig till det nya normala och som samtidigt fortsätter driva innovation.

Självstyrande team – så fungerar det

Självstyrande team, även kända som självorganiserande eller autonoma team, är grupper där medlemmarna har fått mandat att själva ta strategiska beslut och hantera sina arbetsuppgifter utan direkt övervakning. Dessa team präglas av en hög grad av deltagande och samarbete, där medlemmarna gemensamt sätter mål, planerar arbete och löser problem.

Bättre samarbete och tydligare fokus med reflekterande möten

Att reflektera är lite som att backa för att ta sats framåt. När vi tar oss tid och planerar in reflekterande möten skapar vi möjligheter för helhetssyn med långsiktig utveckling och hållbarhet i organisationen samtidigt som vi stärker teamet.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.