Nyheter & Artiklar

Konflikt- eller harmonisyn i arbetet?

Konfliktsituationer är både energikrävande och utmanande. Vi har alla olika gräns när för när vi upplever att en konflikt uppstått och reagerar och agerar därefter. Vi antar och agerar oreflekterat utifrån ett invanda mönster och väljer aktivt en strategi som är lämpad för situationen.

Välkommen på OKR-workshop i Göteborg

Har du en fantastisk strategi, men upplever svårigheter med att gå från ord till handling? Välkommen på en kostnadsfri workshop där vi går igenom OKR, en framgångsrik målstyrningsmodell för att få strategin att hända.

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning

I en värld där förändring är den enda konstanten, är förmågan att anpassa sig och kontinuerligt förbättra sina prestationer avgörande för framgång. En nyckelkomponent i denna process är coachande feedback och uppföljning. Här är varför och hur du kan implementera det i din organisation för att skapa en kultur av ständig utveckling och hög prestation.

Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?

Snabba förändringar och stor flexibilitet och kan vara bra men det kan också skapa en utmanande arbetsmiljö i organisationer. För att inte hamna i oro, ineffektivitet och motivationstapp är det viktigt att bygga motståndskraftiga team och individer.

Vad lär sig chefen genom att praktisera ett coachande ledarskap?

Moves Charlotta Klacker genomför just nu en akademisk undersökning som handlar om vad chefer lär när de utövar coachande ledarskap. Undersökningen görs i tre olika bolag.

Fördelarna med digital coachning

Coacha digitalt! Nej, nej där går gränsen! Det var Ylvas första tanke när pandemin kom och utmanade oss och många andra i att hitta nya sätt att arbeta.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.