Nyheter & Artiklar

Facilitera möten – checklista

Även om det inte är en enkel uppgift att facilitera en workshop, kan till och med en oerfaren facilitator få fantastiska resultat genom att följa dessa 18 enkla steg.

Välkommen på OKR-workshop

Har du en fantastisk strategi, men upplever svårigheter med att gå från ord till handling? Välkommen på en kostnadsfri workshop där vi går igenom OKR, en framgångsrik målstyrningsmodell för att få strategin att hända.

Agilt ledarskap – så fungerar det

Agilt ledarskap är en ledarstil där chefer är flexibla, snabbt anpassar sig till förändringar och fokuserar på att stödja sina team. Det handlar om att vara öppen för nya idéer, lyssna aktivt på medarbetare, och främja ett arbetsklimat där alla får bidra i beslutsprocessen.

Uppmuntra en kultur av utveckling

Förmågan att lära nytt och anpassa sig i en snabbfotad och föränderlig värld är avgörande för både individers och organisationers framgång. Coachning är en av de mest kraftfulla metoderna som utvecklar och säkerställer kontinuerligt lärande.

Hur hanterar ni en ”surdeg” i teamet?

Konflikt är en naturlig ingrediens i våra relationer med andra. Med det med oss kan vi också förstå att vi behöver hantera dem på ett professionellt sätt när de dyker upp.

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops

Facilitering handlar om att leda grupper genom processer som uppmuntrar effektivt samarbete, beslutsfattande och innovation. En skicklig facilitator använder olika tekniker för att skapa en inkluderande miljö där alla deltagares åsikter och kunskaper kan komma till uttryck.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.