Nyheter & Artiklar

empati nyckel ledarskap

Empati – en nyckel till framgångsrikt ledarskap

Empati brukar beskrivas som förmågan att förstå och uppleva en annan individs känslor. Att förstå en annan person utifrån dennes egen uppfattning oavsett om man håller med eller inte.

Det börjar med dig

Den inre förmågan att hantera vår alltmer komplexa miljö och utmaningar är svår att hantera men modern forskning visar att de förmågor vi nu alla behöver går att utveckla.

Förändringar skapar naturligt motstånd

Vanligtvis upplever vi förändring som vi valt själva som kul och spännande medan en förändring som vi inte valt kan upplevas som en bestraffning och därmed orsaka stress.

Är du ditt bästa jag?

Som ledare och medmänniska är en av de viktigaste uppgifterna att skapa psykologisk trygghet. Vi behöver trygghet för att utvecklas, våga och prestera och för att nå våra mål och visioner.

Struktur vs kultur

Varje dag förväntas vi lösa uppgifter, prestera och nå resultat och för att kunna göra det finns det två grundläggande frågor som vi behöver ställa oss.

Bli en medveten ledare

Ledarskap handlar om att visualisera framtiden, motivera andra att gå i den riktningen och bygga en god struktur för ledarskap och utveckling.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.