Ledarutveckling

Ett bra ledarskap skapar konkurrenskraft, engagemang och bestående värde. Det hjälper vi till med - genom ledarutveckling!

Vi vet att ett gott ledarskap är ett företags största konkurrensfördel. Det är den viktigaste nyckeln till att medarbetare presterar, utvecklas och mår bra. Trygga chefer och ledare bidrar till engagerade medarbetare, effektiva team och välmående organisationer som når resultat.

Alla våra program tar avstamp i dig som ledare för att du ska kunna agera som ett föredöme och leda dig själv, dina medarbetare och verksamhet. Vi utgår alltid från rollen och uppdraget.

En förutsättning för att du som chef ska få medarbetare som vill följa dig är att kunna skapa uppslutning kring mål och riktning. Du behöver även bygga en kultur med ett öppet klimat för samverkan för att skapa en hög grad av psykologisk trygghet. Vi hjälper dig att nå dit!

 

Skräddarsydda lösningar

Vi vet att organisationer har olika utmaningar och behov. Med det som utgångspunkt skräddarsyr vi lösningar för att utveckla ert ledarskap inom alla nivåer och målgrupper. Vi möjliggör för ledare att realisera strategin och nå uppsatta mål.

På Move genomför vi alltifrån kortare insatser till längre utvecklingsprogram. I flera av våra program jobbar vi med digitalt stöd mellan tillfällena i syfte att möjliggöra reflektion, ge stöd till uppföljning och skapa beteendeförändring över tid. Vi använder oss av verktyg såsom 360 och beteende- och kommunikationsprofil i syfte att öka medvetenheten och ge underlag för utveckling och lärande. Vi utgår från forskning och använder oss av vetenskapligt förankrade teorier och metoder. Bland annat det Transformativa ledarskapet och Full Range Leadership Model.

Våra ledarprogram skapar förutsättningar för chefer att leda och utveckla högpresterande team, nå uppsatta mål samt agera förebilder. 

Vill du utveckla ledarskapet i din organisation? Hör av dig till oss!

HÖR AV DIG

Maria Narbom

VD

Vi kan även hjälpa dig med

Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

    Top
    Erbjudande

    Boka kostnadsfri rådgivning här

    Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.