Göteborg Energi

Case Göteborg Energi

Coachning är en effektiv metod för att utveckla ledarskap. Göteborg Energi satsar på sina ledare och använder coachning för att stärka ledarskapet skapa långsiktighet i både gruppernas och individernas utveckling och mående.
Axis Communications AB
Företagskultur
Forskning visar att organisationer som medvetet utvecklar sina ledare och medarbetare ser både starkare och snabbare tillväxt. Axis Communications satsar på sina ledare och arbetar långsiktigt med att skapa en lärande kultur med gott ledarskap i fokus.
Valneva AB
Valneva
"Tillsammans med Move tog vi fram utbildningen ”Leda utan att vara chef” för medarbetarna och ”Outstanding Leadership” för cheferna."
Peab Anläggning Syd
Case stories PEAB
"Jag har med mig många solskenshistorier från de här åren där nya medarbetare på kort tid gått från begränsat förvaltande beteende till obegränsat entreprenörsbeteende."
BONAVA
Case stories Bonava
”Leda utan att vara chef” har hjälpt många av våra medarbetare med informella ledarroller att hantera olika typer av situationer som de ställs inför och fått med sig medarbetarna.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.