Case Axis Communications

Vad vill ni uppnå med era ledarskapsprogram?

Vi vill fortsätta jobba med vår ledarskapskultur och ge våra ledare de rätta förutsättningarna och ett gemensamt förhållningsätt
Ledarskapskultur är lika viktigt som att bygga organisationskulturen. Det är motorn som driver oss framåt. För oss handlar ledarskapskultur om hur ledare engagerar sig och interagerar med varandra såväl som sina medarbetare.
Det är hur de fungerar, kommunicerar och fattar beslut.
Genom att skapa och vårda ledare skapar vi också medarbetare som känner sig trygga att utmana och direkt forma hur saker går framåt, hjälper till att strukturera företagets mål och spelar en viktig roll i den personliga och professionella utvecklingen av sina egna kollegor och medarbetare. .

Hur upplever du samarbetet med Move?

Vi uppskattar vårt nära samarbete och att båda parter är öppna för att utmana och att utmanas. Vi nöjer oss aldrig, vi har en gemensam ambition om att hela tiden bli bättre. MOVE har en stor kunskap om Axis som företag, vår kultur och värderingar. Professionella programledare som vi har stor tillit till.

Vad upplever du att deltagarna tar med sig från programmet dvs vilken effekt/resultat/förändring ser du (eller berättar de själva om)?

Framförallt handlar det om nätverket. Att få möjlighet att lära känna kollegor från olika funktioner ger deltagarna en känsla av att vara med i något större, de känner sig inbjudna &
motiverade att driva företaget framåt,  att de är med och skapar kulturen.
Dessutom får de en verktygslåda som de kan använda i sitt dagliga ledarskap.

Framtidens ledare på Axis

Forskning visar att organisationer som medvetet utvecklar sina ledare och medarbetare ser både starkare och snabbare tillväxt. Axis Communications satsar på sina ledare och arbetar långsiktigt med att skapa en lärande kultur med gott ledarskap i fokus. 

Att satsa på sina ledare och att få dem att dela insikter, tankar och vägar framåt i en trygg miljö skapar lärande för både individerna och organisationen. Move har sedan flera år tillbaka fått vara med på Axis resa och vi är så glada att se så fina resultat. 

Här nedan berättar Camilla Johansson, learning and development lead på Axis, om vad ledarprogrammet betytt för Axis och hur ledarkulturen spelar en nyckelroll för företagets tillväxt och välmående. 

Här hittar du länk till artikeln.

Nyfiken på att veta mer om? Välkommen att höra av dig till oss!

Läs gärna om andra case

Göteborg Energi
Case Göteborg Energi
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.