Case Expedition Ledarskap

Vad fick dig att söka till Expedition Ledarskap?

Det var framför allt upplägget och sättet som utbildningen såldes in på. Jag förstod även att kursledarnas erfarenhet om hur man arbetar i det militära skulle vara tydligt och konkret under utbildningen, vilket gjorde mig ännu mer intresserad.

Att få med mig konkreta tips och råd kring ledarskapet och att få vara en hel del utomhus.

Vad var speciellt värdefullt för dig under Expedition Ledarskap?

Hur utbildningen var uppbyggt, framför allt i att vi fick väldigt lite information som fick oss i gruppen att tillsammans ta oss framåt och för varje stopp eller station/uppdrag så utvecklades vi både individuellt och i grupp. Äventyret var viktigt för mig.

Vad tog du med dig från utbildningen?

Tar med mig stärkt kunskap inom teamarbete och ett större självförtroende i mitt eget ledarskap.

 

Carolina André, deltagare Expedition Ledarskap, våren 2024

Annica Andrén

Avdelningschef Elnät Projekt, Göteborg Energi

Läs gärna om andra case

Expedition Ledarskap
Case Expedition Ledarskap
Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.