Case Göteborg Energi

Vilka utmaningar/behov hade du som fick dig att kontakta Move Management? 

Utmaningen var att bli en bättre ledare för den grupp jag leder och även mitt bidrag till den ledningsgrupp jag är med i. Innebörden för mig med att bli en bättre ledare var framför allt grundat i att få varje individ i teamet att känna sig sedda och lyssnade till och utvecklas. Jag ville få stöd och coachning i hur tar jag kunde koppla samman individens behov till gruppens utveckling. I bakgrunden fanns också målet att skapa långsiktighet i gruppens utveckling men också i min egen utveckling och mående.

Hur hjälpte Move Management till att lösa era utmaningar/behov?

Coachningen har gett mig många insikter vad gäller mitt förhållningssätt och hur det kan påverka gruppens framdrift och mående. Genom coaching har jag kommit fram till nästa steg (aktivitet) för att nå målen. Genom kontakten med Move har jag också fått värdefull feedback och även flera råd och tips, bland annat kring facilitering för uppgifter kopplat till att nå målen.

Vad blev det för effekt efteråt för dig och för organisationen?

Effekten har varit att jag som ledare vågar utmana mig själv och gruppen i större mån samt att jag har fått en grundtrygghet i mitt ledarskap. Jag har en långsiktighet och hållbarhet i målen som ledare och gruppen är trygg och vågar uttrycka sina åsikter och synpunkter. Gruppen är i högre grad drivande mot att nå uppsatta mål.

Annica Andrén

Avdelningschef Elnät Projekt, Göteborg Energi

Läs gärna om andra case

Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.