Ledningsgrupps-utveckling

Ledningsgrupps-utveckling på Move

En väl sammansvetsad ledningsgrupp leder verksamheten framåt, är handlingskraftig, fattar beslut och exekverar på uppsatta mål och strategin. Ledningsgruppen ska agera förebild för det önskade ledarskapet på bolaget och har en direkt påverkan på medarbetarnas engagemang. Detta eftersom engagemang har en direkt korrelation till förtroende för ledningen.

Avgörande är en effektiv ledningsgrupp som samverkar, har samsyn om långsiktiga mål och strategi och ser sig som ett team med ett tydligt gemensamt uppdrag – det hjälper vi till med!

Vår ledninggruppsutveckling är skräddarsydd efter varje teams behov och målsättning. Antal tillfällen varierar utifrån nuläge och behov.

Vi utgår från fyra viktiga delar och går igenom VAD och HUR i syfte att utveckla en strategisk ledningsgrupp som är handlingskraftig tillsammans:

 • Lära känna och förstå
 • Bestämma syfte och uppgift
 • Skapa effektiva arbetssätt
 • Utveckla klimat för samverkan

Ledningsgruppsutvecklingen kombineras med fördel med individuell coaching och vi startar ofta med en mätning av teamets styrkor och områden att utveckla. Vi använder oss av beteende- och kommunikationsprofil samt 360 för att skapa självinsikt och ökad förståelse för varandras styrkor och olikheter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till, kontakta oss!

HÖR AV DIG

Maria Narbom

VD

Vi kan även hjälpa dig med

Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

  Top
  Erbjudande

  Boka kostnadsfri rådgivning här

  Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.