Teamutveckling

Teamutveckling på Move

Högpresterande team bidrar till kreativitet, engagemang och skapar resultat. I ett effektivt team kan och vill människor samarbeta. Något som blir än mer viktigt i vår snabbrörliga värld, för att kunna lösa komplexa problem och bidra till innovation. Det leder sin tur till resultat på sista raden.

Teamutveckling handlar om att få ett team att prestera bättre tillsammans. Det uppnås genom att lära känna varandra, förstå varandras styrkor och olikheter och ha en tydlig bild av det gemensamma uppdrag. Det är även viktigt att utveckla ett klimat för samverkan med en hög grad av psykologisk trygghet och tillit.

Högpresterande team är både mer lönsamma, välmående, har kul tillsammans och bidrar till företagets framgång. Med det sagt är vinsterna med teamutveckling många.

Skräddarsydd teamutveckling

Vi vet att varje team har olika utmaningar och behov. Med det som utgångspunkt skräddarsyr vi utvecklingsprocesser för alla olika typer av grupper. Vi utvecklar ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper genom upplevelsebaserad träning som skapar insikt och medvetenhet om gruppens styrkor och utmaningar, beteenden och handlingsmönster. Samt hjälper till att skapa en gemensam bild av uppdraget, gemensamma spelregler och arbetssätt för att nå ditt samt ett klimat för samverkan på bästa sätt.

Vi utgår från forskning om effektiva team och använder beprövade metoder och verktyg i syfte att skapa medvetenhet, självinsikt och önskad utveckling. I våra upplägg använder vi ofta en beteende och kommunikationsprofil som underlag för självinsikt om sitt egna beteende och handlingsmönster samt förståelse för gruppens olikheter och styrkor.

Mätbar teamutveckling

Vi använder oss bland annat av verktyget Team Quality Survey som teamet genomför digitalt. Mätningen syftar till att identifiera och kartlägga just ert teams styrkor och utvecklingsområden. En uppföljande mätning görs sedan för att mäta effekten och förflyttningen som teamet gjort.

Vill du ta ditt team till nästa nivå? Hör av dig till oss!

HÖR AV DIG

Maria Narbom

VD

Vi kan även hjälpa dig med

Coaching – Ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och ledarskap
Ledningsgruppsutveckling – en nyckel till framgång för din organisation
Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

    Top
    Erbjudande

    Boka kostnadsfri rådgivning här

    Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.