Case Coachprocess

Vilka utmaningar/behov hade du/ni som fick dig/er att kontakta Move Management? 

Vi hade det ganska rörigt i vårt team med ny chef och en teamleader som spred mycket negativ energi. Det ledde till att teamleadern fick en annan tjänst. Detta i kombination med tankar hos mig om vad jag vill göra framöver, vad jag är bra på och vad som kan passa mig, fick mig att kontakta Move.

Hur hjälpte Move Management till att lösa era utmaningar/behov? 

Jag fick en coach som hjälpte mig att börja gräva lite i vilken typ av arbetsuppgifter som jag trivs i och mår bra av.

Vad blev det för effekt efteråt för dig och för organisationen?

Den nya tjänsten som utlovats har legat lite på is. Det beror till viss del på att alla processer tar tid i vår organisation. Men till största delen beror det på att vi nu under våren fått reda på att vi ska göra en stor omorganisation. I den kommer Marketing och Sales att slås ihop. Detta påverkar hur vi arbetar gentemot våra Head regions (och under regions). Det påverkar även vem som ansvarar för vad, så detta behöver landa först.

Effekten för mig personligen är att jag på ett helt annat sätt kan reflektera över arbetsuppgifter som jag har eller får till mig. Jag kan analysera mig själv och förstå varför jag känner mig otillfreds eller omotiverad inför vissa uppgifter, och när jag tycker det är kul.

 

Coachklient, 2023

Annica Andrén

Avdelningschef Elnät Projekt, Göteborg Energi

Läs gärna om andra case

Expedition Ledarskap
Case Expedition Ledarskap
Expedition Ledarskap
Case Expedition Ledarskap
Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.