Case Bonava

Vilka utmaningar/behov hade Bonava som fick er att kontakta Move Management?

Case Bonava startade 2017 av ett behov av att harmonisera ledarskapet i samtliga europeiska länder. Dels för att skapa en samsyn och ett gemensamt språk rörande ledarskap, dels för att uppnå större kännedom och bättre efterlevnad av våra Core Values (kärnvärden).

Insatserna syftade också till att dela best practise i ledarskap och på så vis stärka Bonavas ledarskapskultur. Detta i syfte att göra ledarprofilen bli mer levande och inte bara en produkt på pappret.

Hur hjälpte Move Management Bonava till att lösa deras utmaningar/behov?

Move startade en europeisk insats där en stor del av våra linjechefer involverades under tre års tid. Insatserna fick spinoffeffekt genom att det identifierades ytterligare områden och målgrupper med behov av angränsande utbildning och kompetensförstärkning.

Utvecklingsprogram såsom ”LEAD”, ”Hållbart Bonava”, ”Personligt Ledarskap” och ”Leda utan att vara chef” genomfördes främst i Sverige, men även för våra chefer och medarbetare i andra europeiska länder där vi är verksamma.

Under Covid 19-pandemin flyttades alla insatser över till digitala plattformar. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla vårt digitala utbildningsutbud för att fortsätta nå fler deltagare. Dels i Sverige men vi har även fått möjligheten att inkludera deltagare som jobbar från andra länder i Europa.

Vad blev det för effekt av case Bonava efteråt och vad ser ni framåt i organisationen?

Både ”LEAD”-programmet och ”Leda utan att vara chef” har varit väldigt uppskattat och efterfrågat. Vi behövde till och med införa en nomineringsprocess eftersom efterfrågan var så hög. Efteråt genomfördes en intern undersökning via Brilliant där vi kunde se att de ledare som deltagit i ”LEAD” hade förhöjda resultat på just ledarskapsindex.

”Leda utan att vara chef” har hjälpt många av våra medarbetare med informella ledarroller att hantera olika typer av situationer som de ställs inför och fått med sig medarbetarna.

”Leda utan att vara chef” har även varit en del i ett större internt program. Där visade det sig att just ledarskapsdelarna fick högst betyg av samtliga program som deltagarna deltog i.

Nyfiken på att veta mer? Välkommen att höra av dig till oss!

Bonava, About the collaboration

Frida Casslind

Learning & Development Specialist, Bonava

Läs gärna om andra case

Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.