Case Peab Anläggning

Vår målsättning

Målsättningen med case Peab Anläggning var att skapa en gemensam utbildning i medarbetarskap i takt med att affärsområdet växte..

“Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, som kombinerar nytänkande med yrkesskicklighet. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska stanna och växa med oss. I samband med att Anläggning Syd fick in 120 nya medarbetare från en annan verksamhet, ville vi skapa en gemensam utbildning i medarbetarskap för affärsområdet. Syftet var att bygga motivation, engagemang och delaktighet, så att alla medarbetare känner att de är med och påverkar vår utveckling. Vi ville också att ansvar och beslut skulle tas så långt ut i organisationen som möjligt.”

Vad gjorde Peab Anläggning (tillsammans med Move)?

”Move började med att utbilda alla högre chefer i förändringsledning och sedan utbildades våra medarbetare successivt i förändringsarbete och medarbetarskap. Totalt körde vi åtta 2-dagarsutbildningar med blandade grupper av platschefer, tjänstemän och hantverkare.

Under dessa dagar tränades deltagarna bland annat i kommunikations-, påverkans- och feedbackövningar, inklusive hur deras egna värderingar och erfarenheter påverkar deras handlingar. I utbildningen ingick också teori och analys av gruppdynamik – med utgångspunkt i deltagarnas egna team – samt förståelse för vad som händer med människor vid förändring. I pedagogiken ingick olika förändringsmoment som kopplades till teori och egen reflektion. Slutligen utbildades gruppen i konflikthantering och fick i uppgift att träna skarpa lägen på jobbet mellan utbildningstillfällena. Sammanfattningsvis rörde sig Moves utbildare smidigt mellan teori, reflektion och praktiska övningar som kopplade till deltagarnas vardag.”

Hur blev resultatet av case Peab Anläggning?

”Vi lade mycket kraft på utbildningen, som i slutändan genomfördes för samtliga 700 medarbetare i regionen. Det var verkligen en resa, men den var helt nödvändig och utfallet blev fantastiskt! Den blev en aha-upplevelse som har lyft många, byggt förtroende och gett oss större förståelse för varandra. Förändring är lätt när det gäller andra, men svårare för dig själv. Moves utbildning gav mig en helt annan dimension; en förståelse för hur man kan förändra. Jag har med mig många solskenshistorier från de här åren där nya medarbetare på kort tid gått från begränsat förvaltande beteende till obegränsat entreprenörsbeteende. Människor kan göra fantastiska resor och det engagemang vi fick tillbaka var otroligt! Jag har gått många ledarutbildningar genom åren, både genom jobbet och genom idrotten, men detta var outstanding!”

Nyfiken på att veta mer eller behöver ni hjälp? Välkommen att höra av dig till oss!

Peab, Om samarbetet

Berth Larsson

Arbetschef Peab Anläggning Syd (idag Regionchef Peab Anläggning Väst)

Läs gärna om andra case

Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.