Case Valneva

Case Valneva startade 2017, en satsning som först och främst handlade om att Valneva ville ha ett chefsprogram där alla chefer skulle erbjudas samma bas och samma verktyg för att få en gemensam och stabil grund att utgå från.

Det var också viktigt för oss att premiera medarbetarna. Vi ville skapa en utbildning för dem och ge dem verktyg i sitt dagliga arbete.

Parallellt med detta behövde vi också arbeta med vår kultur och våra värderingar.

Vi valde Move som samarbetspartners för att Move är ett dynamiskt företag som ser kunskap som färskvara. Vi upplever att Move verkligen kan få människor att förflytta sig.

Hur hjälpte Move Management till att lösa era utmaningar/behov

Tillsammans med Move tog vi fram utbildningen ”Leda utan att vara chef” för medarbetarna och ”Outstanding Leadership” för cheferna. Respektive utbildning fick en skräddarsydd bok som använts både under och efter utbildningen. Vi valde att blanda deltagarna från olika avdelningar för att öka deltagarnas nätverk samt för att öka förståelsen för varandras arbete.
Under utbildningarnas gång har vi använt oss av Moves verktyg ”Team Quality survey”. Där har vi mätt teamens styrkor och svagheter för att kunna identifiera vad respektive grupp behöver jobba vidare med.
Längs med vägen uppstod nya behov. Det ledde till att vi tillsammans med Move även skapade en separat utbildning för Teamledare och en komprimerad variant av chefsprogrammet för nyanställda chefer, ”Catch up – new leader”.

Vad blev det för effekt efteråt och vad ser ni framåt i organisationen?

Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och fått strålande utvärderingar och våra anställda. Det har även skapat nya nätverk, där många fortfarande ses mellan avdelningarna än idag.
I Team Quality Survey-mätningarna har vi kunnat se förbättring på företagsnivå. Det viktigaste för oss är att arbetet med teamutvecklingen hålls igång både själva av teamen och med hjälp av Move för att hålla kunskapen levande.
Vi följer även upp med Ledarskapsutbildning för cheferna varje år där innehållet skapas tillsammans med Move i samråd med VD och anställda.

Nyfiken på att veta mer om? Välkommen att höra av dig till oss!

Valneva, Om samarbetet

Elisabeth Ohadian

Director Human Resources Nordics, Valneva AB

Läs gärna om andra case

Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.