Valneva

Case Valneva

Vilka utmaningar/behov hade ni som fick er att kontakta Move Management? 

2017 startade vi en satsning inom Valneva. Först och främst ville vi ha ett chefsprogram där alla chefer skulle erbjudas samma bas och samma verktyg för att få en gemensam och stabil grund att utgå från.

Viktigt för oss var också att premiera medarbetarna och skapa en utbildning för dem och att ge dem verktyg i sitt dagliga arbete.

Parallellt med detta behövde vi också arbeta med vår kultur och våra värderingar.

Vi valde Move som samarbetspartners för att Move är ett dynamiskt företag som ser kunskap som färskvara. Vi upplever att Move verkligen kan få människor att förflytta sig.

Hur hjälpte Move Management till att lösa era utmaningar/behov? 

Tillsammans med Move tog vi fram utbildningen ”Leda utan att vara chef” för medarbetarna och ”Outstanding Leadership” för cheferna. Respektive utbildning fick en skräddarsydd bok som använts både under och efter utbildningen. Vi valde att blanda deltagarna från olika avdelningar för att öka deltagarnas nätverk samt för att öka förståelsen för varandras arbete.
Under utbildningarnas gång har vi använt oss av Moves verktyg ”Team Quality survey” där vi mätt teamens styrkor och svagheter och kunnat identifiera vad respektive grupp behöver jobba vidare med.

Längs med vägen uppstod nya behov och tillsammans med Move skapade vi även en separat utbildning för Teamledare och en komprimerad variant av chefsprogrammet för nyanställda chefer, ”Catch up – new leader”.

Vad blev det för effekt efteråt och vad ser ni framåt i organisationen? 

Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och fått strålande utvärderingar och våra anställda har skapat nya nätverk, där många ses mellan avdelningarna fortfarande idag.

I Team Quality Survey-mätningarna har vi kunnat se förbättring på företagsnivå. Det viktigaste för oss är att arbetet med teamutvecklingen hålls igång både i teamen själva och med hjälp av Move för att hålla kunskapen levande!
Vi följer även upp med Ledarskapsutbildning för cheferna varje år och innehållet skapas tillsammans med Move i samråd med VD och anställda.

Vilka utmaningar/behov hade ni som fick er att kontakta Move Management? 

2017 startade vi en satsning inom Valneva. Först och främst ville vi ha ett chefsprogram där alla chefer skulle erbjudas samma bas och samma verktyg för att få en gemensam och stabil grund att utgå från.

Viktigt för oss var också att premiera medarbetarna och skapa en utbildning för dem och att ge dem verktyg i sitt dagliga arbete.

Parallellt med detta behövde vi också arbeta med vår kultur och våra värderingar.

Vi valde Move som samarbetspartners för att Move är ett dynamiskt företag som ser kunskap som färskvara. Vi upplever att Move verkligen kan få människor att förflytta sig.

Hur hjälpte Move Management till att lösa era utmaningar/behov? 

Tillsammans med Move tog vi fram utbildningen ”Leda utan att vara chef” för medarbetarna och ”Outstanding Leadership” för cheferna. Respektive utbildning fick en skräddarsydd bok som använts både under och efter utbildningen. Vi valde att blanda deltagarna från olika avdelningar för att öka deltagarnas nätverk samt för att öka förståelsen för varandras arbete.
Under utbildningarnas gång har vi använt oss av Moves verktyg ”Team Quality survey” där vi mätt teamens styrkor och svagheter och kunnat identifiera vad respektive grupp behöver jobba vidare med.

Längs med vägen uppstod nya behov och tillsammans med Move skapade vi även en separat utbildning för Teamledare och en komprimerad variant av chefsprogrammet för nyanställda chefer, ”Catch up – new leader”.

Vad blev det för effekt efteråt och vad ser ni framåt i organisationen? 

Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och fått strålande utvärderingar och våra anställda har skapat nya nätverk, där många ses mellan avdelningarna fortfarande idag.

I Team Quality Survey-mätningarna har vi kunnat se förbättring på företagsnivå. Det viktigaste för oss är att arbetet med teamutvecklingen hålls igång både i teamen själva och med hjälp av Move för att hålla kunskapen levande!
Vi följer även upp med Ledarskapsutbildning för cheferna varje år och innehållet skapas tillsammans med Move i samråd med VD och anställda.

Valneva, Om samarbetet

Elisabeth Ohadian

Director Human Resources Nordics, Valneva AB

Läs gärna om andra case

Axis Communications AB
Case Axis Communications
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.