Ledarskap

Konflikt- eller harmonisyn i arbetet?

Konfliktsituationer är både energikrävande och utmanande. Vi har alla olika gräns när för när vi upplever att en konflikt uppstått och reagerar och agerar därefter. Vi antar och agerar oreflekterat utifrån ett invanda mönster och väljer aktivt en strategi som är lämpad för situationen.

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning

I en värld där förändring är den enda konstanten, är förmågan att anpassa sig och kontinuerligt förbättra sina prestationer avgörande för framgång. En nyckelkomponent i denna process är coachande feedback och uppföljning. Här är varför och hur du kan implementera det i din organisation för att skapa en kultur av ständig utveckling och hög prestation.

Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?

Snabba förändringar och stor flexibilitet och kan vara bra men det kan också skapa en utmanande arbetsmiljö i organisationer. För att inte hamna i oro, ineffektivitet och motivationstapp är det viktigt att bygga motståndskraftiga team och individer.

Vad lär sig chefen genom att praktisera ett coachande ledarskap?

Moves Charlotta Klacker genomför just nu en akademisk undersökning som handlar om vad chefer lär när de utövar coachande ledarskap. Undersökningen görs i tre olika bolag.

Fördelarna med digital coachning

Coacha digitalt! Nej, nej där går gränsen! Det var Ylvas första tanke när pandemin kom och utmanade oss och många andra i att hitta nya sätt att arbeta.

Grupputveckling genom 4 faser

Arbetsgrupper är ofta ihopsatta med en blandning av olika personligheter och kompetenser som samlas för att nå gemensamma mål. Alla grupper går igenom olika faser och formas efterhand och blir mer effektiva.

Agilt ledarskap – så fungerar det

Agilt ledarskap är en ledarstil där chefer är flexibla, snabbt anpassar sig till förändringar och fokuserar på att stödja sina team. Det handlar om att vara öppen för nya idéer, lyssna aktivt på medarbetare, och främja ett arbetsklimat där alla får bidra i beslutsprocessen.

Är ni en välfungerande ledningsgrupp?

En välfungerande och strategisk ledningsgrupp leder organisationen mot strategiska mål, fångar snabbt upp trender i omvärlden och behov i organisationen, den är ”snabbfotad” flexibel och lyhörd. Det kan låta självklart att ledningsgrupper fungerar så, men i praktiken finns det många utmaningar att övervinna för att uppnå effektivitet och tillit.

Vinnande strategier för att lyckas med teamarbetet

Tänk tillbaka på ett teamarbete som fungerade riktigt bra. Där allt flöt på, ni mådde bra som grupp, skapade resultat och nådde mål. En målbild för de flesta när det gäller teamarbete, men vägen dit kräver fokus, justeringar längs vägen och engagemang som team.

Har du ett coachande förhållningssätt eller ger du svar?

Fördelarna med att ha ett coachande förhållningssätt är många. Det hjälper dina medarbetare att utvecklas, fatta beslut eller komma till insikt.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.