Nyheter & Artiklar

Satsa på personlig utveckling - och bli en bättre chef!

Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!

Har du kört fast i din chefsroll? Då kan det vara dags att skaffa verktygen som tar dig vidare. ”Det är genom att träna mjuka värden du når resultat, även på sista raden,” säger Maria Narbom, vd Move Management.

Att genomföra en snabb förändring

För att genomföra en förändring i arbetssätt behöver så väl målet som ska uppnås samt det beteende som stödjer målet vara tydligt uttalat.

Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Tänk om det fanns en manual som hjälper dig att förstå dig själv och andra bättre. En manual som hjälper dig att se mönster i ditt beteende och varför det ibland leder åt annat håll än du tänkt dig.

Team vs. Teaming – vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten?

Självledarskap – hur fungerar det?

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, önskat läge och vad du kan göra för att nå dit.

Öppen kurs – Självledarskap i praktiken

Ledarskapet har blivit ännu viktigare på senare år och är inte knutet till ett formellt chefsskap. Vi är alla ledare som mer eller mindre förväntas leverera resultat, hantera omvärldsförändringar, agera och ta beslut, men hur får vi det att fungera i praktiken?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.