Att bygga förtroende och trovärdighet som ledare

Det tar tid att bygga förtroende och det krävs mod att utmana både sig själv och andra i denna process. Det kan resultera i bra, härliga och oanade positiva effekter för såväl dig själv, dina medarbetare som verksamheten. 

Här nedan delar vi tips och belyser 3 områden som tydligt bygger trovärdighet och förtroende.

  • Förebild 
  • Närhet och distans  
  • Kontexten 

Förebild

När du gör och agerar som du själv vill att andra ska göra blir du tydlig och gör det lättare för andra att följa. Lev som du lär. Genom att vara ute i organisationen förstår du medarbetarnas vardag bättre samtidigt som du lär känna dem. När ni nyfiket samtalar om förväntningar på varandra byggs förtroendet upp. Berätta gärna om framgångar och misstag som du gjort i din karriär. Genom att låta andra prova sig fram på sitt sätt och när du uppmärksammar både eventuella misstag såväl som framgångar ger det dig bra grund för feedback på både resultat som engagemanget den andre visat. Självklart ska du våga att säga ifrån när något är tydligt fel men fokusera på vad som kan förbättras till nästa gång istället för att fokusera på vad som gjorde att det inte blev perfekt. Det bidrar till en stabil och förtroendefull utveckling framåt.  

Närhet och distans

Vi är alla olika och har olika behov för att prestera och må bra. När du lärt känna dina medarbetare kan du behöva utmana dig själv och stötta vissa lite mer tydligt medan andra behöver mer självständighet. Låt dem förstå att din närhet eller distans fyller ett specifikt syfte – kanske handlar det bara om att du vill ha koll på läget, inte kontroll på alla detaljer och att du ger utrymme beror på att medarbetaren ska få känna mer frihet till att själv agera. Att inte vara helt med i alla detaljer kan faktiskt leda till ännu bättre lösningar än du själv tänkt. I vilket fall som helst så är det viktigt att följa upp det du och andra kommit överens om, det är ett beteende som ger trovärdighet.

Kontexten

Utifrån din roll och nivå i organisationen har du så klart olika perspektiv på vad som händer. Var uppmärksam på olika framsteg du ser i ett längre tidsperspektiv hos såväl medarbetarna som inom organisationen som helhet. Uppmuntra till dialog mellan funktioner och verksamhetsområden och visa själv att det är bra att både fråga efter hjälp eller erbjuda stöd till andra. Då bidrar du till att andra ser sammanhanget och känner sig sedda och kanske till och med bekräftade. 
 

En fin framgångsberättelse 

Att bygga förtroende och trovärdighet tar som sagt tid men det är värt det.  
En stolt chef vi jobbat tillsammans med ett tag återkopplade till oss efter några månader. Han sa att flera av deras egna kunder hade uttryckt sig så här till honom ”oj vad har hänt hos er – det är så kul att komma in till era butiker numera – ni verkar ha så roligt här inne”. Det var ett av resultaten när ledningsgruppen börjat jobba bättre som förebilder med uppskattande kommunikation och uppmuntrande stöd mellan avdelningarna. De hade förankrat och följt upp ledningsgruppens beslut betydligt mer strukturerat och lyhört. Detta medförde bland annat att medarbetarna tog mer ansvar för sitt eget agerande samtidigt som ledningsgruppen kunde fokusera mer långsiktigt. Ett fint samskapande som gett resultat även på sista raden.

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.