Hur hanterar ni en ”surdeg” i teamet?

Konflikt är en naturlig ingrediens i våra relationer med andra. Med det med oss kan vi också förstå att vi behöver hantera dem på ett professionellt sätt när de dyker upp.

Men hur gör man? Här ger vi dig tips på vägen.

Kommunicera och lyssna

Först och främst är det viktigt att jobba aktivt med en öppen kommunikation i gruppen. Låt alla komma till tals och var noga med att inte favorisera åsikter som kommer från ”de du kommer bäst överens med”

Minst lika viktigt är det att lyssna! Vi upplever ofta att vi lyssnar men, med handen på hjärtat, gör vi verkligen det? Försök sätta dig in i och verkligen förstå den andres perspektiv och visa att du bryr dig.

För att undvika uppkomsten av konflikter är det viktigt att vi har satt de grundläggande strukturerna i gruppen. Vilka roller och förväntningar finns? Vilka spelregler gäller?

Konfliktlösningsprocess

När en konflikt uppstår kan det vara användbart med någon typ av konfliktlösningsprocess för att komma vidare i samtalen och lösa konflikten.

  • Inled med att bjuda in till dialog för samtliga inblandade. Alla behöver få uttrycka sin version av vad som pågår.
  • Fundera sedan över vilka gemensamma nämnare du kan se och presentera dessa för gruppen. Koppla gärna ihop det med de mål som gruppen har för att förstärka relevansen av att konflikten verkligen hittar sin lösning.
  • Diskutera möjliga lösningar på problemet och var noga med att stanna vid själva ”saken”. Diskussioner kan lätt spåra ur och bli personliga.
  • När allt ligger på bordet gör ni en plan tillsammans med alla inblandade för hur problemet skall lösas. Alla behöver vara överens om att det här är en rimlig väg framåt.
  • Gör sen regelbundna uppföljningar och uppmuntra framsteg.

Ibland kan det hända att det blir mycket känslor och därför svårt att hantera själva sakfrågan. Var inte rädd för att ta in en tredje, neutral part, in i samtalet. Den personens roll är då inte att ta parti för någon part utan neutralt återberätta hur den uppfattar det den hör vilket är ett sätt att försöka lyfta konversationen till en mer saklig nivå.

Vad tycker du är svårt när du eller din grupp hamnar i konflikt? Kanske har du tips på hur du hanterat en konflikt på din arbetsplats? Hör gärna av dig till oss för fler tips och råd.

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.