Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!

 

Team har ofta primärt fokus på vad de ska göra, alla de uppgifter som ligger framför dem och hur de ska hinna med att göra mer. Vi glömmer då lätt att stanna upp och dra lärdomar av resultaten vilket gör att teamets prestation kanske inte blir så hög som man önskar. Men det finns ett verktyg som forskare i en metastudie visat kan öka teamets prestation med så mycket som 25%. Ja du läste rätt.

Så vad innebär det?

Kärt barn har många namn. Inom forskningen beskrivs det som Team Debrief, i det militära kallas det After Action Review (AAR) och i agila team heter det Retrospektiv. Det handlar om att reflektera tillsammans för att utveckla arbete och samarbete.

I reflektionen är det viktigt att fokusera på hur arbetet gick och inte bara på vad vi gjorde. Det kan exempelvis handla om hur vi fattade beslut, hur kommunikationen såg ut, hur vi tog vara på på allas tankar, känslor och åsikter, hur samarbetet fungerade med personer utanför teamet eller hur vi tillvaratog olika intressenters perspektiv. När vi använder de lärdomar vi får genom att reflektera tillsammans i teamet på kommande uppgifter kan vi förbättra samarbetet och uppnå bättre resultat.

Här beskriver vi fyra områden som visat sig ha stor betydelse för effektiviteten i ett team.

Informationsutbyte

Ge information till rätt person vid rätt tillfälle. Sök information i relevanta källor och ge regelbundna uppdateringar.

Kommunikation

Tydlighet, fokus på ämnet, strukturerad information och data.

Stöd

Att ge, be om och ta emot hjälp vid behov, upptäcka och korrigera misstag, acceptera korrigering.

Initiativ och ledarskap

Prioritera, vägleda, komma med förslag, instruera varandra.

Som en grund för detta ligger att det finns psykologisk trygghet i teamet så att alla vågar och vill uttrycka sina åsikter och tankar.

Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.