Kartlägg ditt teams styrkor

GENVÄGEN TILL BRA RESULTAT Team Quality Survey är enkelt och pragmatiskt. Och bara till för en enda sak: Att hjälpa team att fungera ännu bättre tillsammans. Nästan alla verksamheter, och grupper, finns för att skapa ett resultat. För att resultatet ska vara långsiktigt hållbart behöver vi se på tre aspekter av resultat; lönsamhet eller effektivitet som kan mätas i pengar, välmående för de inblandade och att det blir rätt kvalitet i leveransen. Kortsiktigt kan vi prioritera bort en av dem - men aldrig långsiktigt. TEAM QUALITY SURVEY Team Quality Survey är en kartläggning som är helt fokuserad på de faktorer som teamet kan påverka själva – och som påverkar teamets prestanda, utifrån effektivitet, kvalitet och välmående. Kartläggningen visar teamets styrkor, dess viktigaste utvecklingsområden samt hur mycket ansvar de tar kring sina nyckelfrågor. Med stöd och inspiration av en konsult från Move som guidar er genom dagen skapar ni tillsammans en handlingsplan för att ert team skall få än bättre resultat. Vilka beteenden, strukturer och arbeten behöver och skall göras för att ni skall bli ännu bättre tillsammans? Hela dagen bygger på at vi skapar en kunskap om team och en medvetenhet om sin egen grupps styrkor och utmaningar. Vi har gjort detta på hundratals team och över 80% visar på en stor framdrift efter en dags arbete och fyra månaders uppföljning, konsulten följer er på distans via vårt digiloga verktyg Teambook, www.teambook.se EFFEKT OCH INNEHÅLL Team Quality Survey grundas på enpraktiskt baserad modell: Att team som är överens om - och tar personligt ansvar för
  • engagerande mål
  • smarta strukturer
  • öppet samspel
  • ständig utveckling
  • högt engagemang 
fungerar bättre tillsammans, jobbar effektivare, mår bättre och levererar högre kvalitet.  Ladda ner produktblad här. KONTAKT För mer information: info@move.se +46 736 41 77 98
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015