Tänk om…

Tänk om alla arbets- och organisationspsykologer skulle samarbeta på bred front för att kunna göra reell skillnad i samhället. Tänk om det fanns en tydlig kompetensbeskrivning för vad arbets- och organisationspsykologer förväntas kunna och göra. En enad, sammanhållen specialistutbildning som bidrar till att utveckla individ, grupp och organisation. För många specialister som är verksamma inom arbetslivets psykologi är det idag inte tydligt vad som är unikt för den egna specialistkompetensen. Hur ska då en arbetsgivare kunna veta vad som kan förväntas vid en rekrytering? Vad blir kundvärdet och vad gör en specialistpsykolog annorlunda jämfört med en vanlig psykolog eller beteendevetare? Vet vi det ens själva? Kom och var med och påverka, bidra och skapa nya kontakter under en interaktiv dag då arbetsgivare, psykologstudenter och verksamma psykologer bjuds in för att lära och diskutera hur framtiden ska se ut för Sveriges arbets- och organisationspsykologer. Tillsammans rustar vi specialistpsykologer, våra organisationer och det svenska samhället för att möta framtida utmaningar utifrån ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv. Värd för konferensen är Sveriges arbets- och organisationspsykologiska förening Varmt välkomna! Datum och tid 25 januari 2016. Kaffe 08.30 Start 09-17 Plats Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm Anmäl dig här! http://www.psykologforbundet.se/Kalender/Kalender/Yrkesforeningar/Var-med-och-rusta-svenska-arbets--och-organisationspsykologer-for-framtiden
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015