Mjuka frågor ger hårda resultat

En stor fallstudie på Öresundskraft AB visar på tydliga, mätbara, positiva resultat för företaget - efter att ha arbetat med att skapa effektiva team. Det var lönsamt, ökade effektiviteten och välmåendet. Men framförallt skapade det en ökad flexibilitet och öppenhet för förändring. Här kan du läsa hela den studie som studenten Klara Lampa gjort tillsammans med Öresundskraft AB.
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015