Med anledning av felaktiga påståenden i media

I samband med skribenten Christian Dahlströms granskning av personlighetsteorier som bygger på den så kallade DISC (ibland även DISA)-modellen, riktas kritik mot Move. Det påstås i Expressen att vi på Move har “bidragit till att DISC och liknande pseudovetenskapliga idéer har vunnit mark”. Och Sveriges Radio skriver “Enligt en granskning som journalisten Christian Dahlström publicerar i dag lägger hälso- och sjukvården i Sverige, inklusive Halland, miljonbelopp på DISC-utbildningar varje år, trots att modellen enligt flera experter är ovetenskaplig”.

Dessa påståenden är direkt felaktiga. Move ger inga DISA- eller DISC-utbildningar överhuvudtaget. Vi tar starkt avstånd från att kategorisera människor i personlighetsfärger eller andra attribut. Det är både olyckligt och anmärkningsvärt att felaktiga påståenden görs om vår verksamhet. Främst förvånas vi över och reagerar starkt på att Sveriges Radio inte vårdar sin egen grund för journalistik: ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet.” Detta genom att inte faktagranska det underlag som de ursprungliga artiklarna baseras på, det vill säga Christian Dahlströms granskning. Därmed sprids att Move Management påstås använda verktyg som aldrig använts av Move Management, och ej heller kommer att användas.

Move håller i de kurser för ST-läkare som regionerna upphandlar. Dessa kurser svarar upp mot samtliga de delmålsbekrivningar med kurskrav som upphandlats inom område A i Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:8. I dessa kurser används ett kommunikations- och beteendestilsverktyg som heter Everything DiSC som är utgivet av Wiley & Sons, ett av de största publishingbolagen för akademisk litteratur och vetenskapliga artiklar. DISC eller DISA är inte det samma som Everything DISC, vilket för den seriöst intresserade är lätta att se och förstå vad skillnaden är när de jämförs. Verktyget används i ett av flera moment som kursen består av. Detta verktyg är inget personlighetstest och skall heller inte användas som det. Det används enbart som ett pedagogiskt metodstöd för att reflektera över egna beteendemönster, kommunikation, och hur dessa kan inverka på dialogen med kollegor, patienter och anhöriga. Det utgör därför ett viktigt och genomtänkt inslag i delmål A1.

Även beloppen som är framräknade av Christian Dahlström är direkt felaktiga och missvisande. I mailsvar till Christian Dahlström från både oss och bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har det tydligt informerats om att ingen av fakturorna enbart utgörs av Everything DiSC, endast en liten del. Trots detta har samtliga totalbelopp för olika utbildningar summerats. Dessutom har Christian Dahlström inkluderat 25 % moms i beloppen vilket aldrig belastar regionernas verksamhet eller skattebetalarna eftersom denna moms återbetalas från Skatteverket. Av de i granskningen redovisade totalbeloppet utgör den faktiska kostnaden för Everything DiSC inte mer än 6 %, eller 672 000 kr av det belopp på 11 050 000 kr som påstås i granskningen.

Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015