Teambook - Bevisat effektiv digital teamutveckling

Teamutveckling liksom all beteendeförändring är inte alltid det lättaste. Även om vi är motiverade är det lätt att falla in i sina gamla beteendemönster när det är stressigt på jobbet. Forskning visar att det behövs stöd i vardagen i form av kontinuerliga påminnelser, för att en individ eller ett team ska lyckas förändra sina beteenden. Det nödvändiga stödet kan team få av Teambook; ett effektivt digitalt system för långsiktig teamutveckling. Teambook ger uppgifter, följer upp, mäter och stöttar teamets utveckling i vardagen på jobbet. Och tack vare att Teambook är en så kallad molnettjänst så nås verktyget från alla typer av digitala plattformar.

Ladda ner produktbladet: Teambook - Bevisat effektiv digital teamutveckling
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015