Specialistkollegium – inte längre en huvudvärk

"Det blev ett större engagemang! Jag upplevde också att man inte fastnade i ett spår utan att många av ST läkarens förmågor och egenskaper, både de positiva och de mindre bra, belystes."
I våras stod Sara Carlhäll, ST Studierektor på Kvinnokliniken i Linköping, med utmaningen att förbereda det återkommande Specialistkollegium. För många är det här ett möte som skapar mycket huvudvärk. Ett forum där ST-läkarens kompetens och färdigheter ska diskuteras och bedömas. För Sara var det viktigt att skapa en miljö och förutsättningar för att diskutera rätt saker och inte fastna. Sara använde sig av verktyg och inspiration från Moves Faciliteringskurs för att designa ett upplägg för att skapa motivation och engagemang genom hela mötet.

Vad var det som gjorde att Specialistkollegium blev så lyckat?

Under faciliteringskursen förberedde jag ett Specialistkollegium med hjälp av olika verktyg och metoder som vi fick ta del av, med förhoppningen om att få en mer rättvis bild av ST-läkarna. Tanken var att förbereda mötet utefter metoden med ”De Bonos tänkande hattar”.  Deltagarna satt tillsammans 2-3 stycken i flera bikupor (en metod för att diskutera ämnet i mindre grupper) och skrev på lappar i olika färger. På varje lapp fanns en fråga om ST-läkaren som symboliserade just den färgen och innebörden av respektive ”hatt”. Lapparna skickades runt efter att ha varit en kort tid i varje bikupa och den sista gruppen läste upp vad som stod på lappen. Jag försökte sammanfatta på tavlan det som var positivt och negativt. På så sätt fick alla möjlighet att komma med sina synpunkter på många av ST-läkarens egenskaper/färdigheter.

Vad ser du är den största förändringen från tidigare Specialistkollegium?

Större engagemang! Jag upplevde också att man inte fastnade i ett spår utan att många av ST läkarens förmågor och egenskaper, både de positiva och de mindre bra belystes. Jag upplevde även att det var lättare att säga vad man egentligen tyckte när man satt i bikupor och skrev på lapparna. Forskning visar att en erfaren mötesledare med facilitativa kunskaper kan förbättra ett möte avsevärt. Facilitering utgör en nyckelkompetens för alla som leder möten och som behöver hantera gruppdynamik, verktyg och metoder för att skapa motivation, engagemang och resultat.
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015