Hur skapar du mer tillit på din arbetsplats?

18/1-2019 höll Move Management i Göteborg en uppskattad frukostföreläsning och workshop om ”tillit i praktiken”, med utgångspunkt i Tillitsdelegationens ramverk ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. Ett 20-tal personer från privat och offentlig sektor deltog. Kontentan från morgonen; oavsett om du är ledare eller medarbetare så är grunden för att skapa tillit det personliga ledarskapet. Utöver det finns fyra grundpelare: 1. Trovärdighet - du menar vad du säger, säger vad du menar och agerar därefter. 2. Pålitlighet - omgivningen kan lita på att du håller och gör det du lovar. 3. Omtanke - visa att du bryr dig om. Du och dina medarbetare är och agerar i detta tillsammans. 4. Kunnighet - du vet vad du kan och inte kan och vågar vara öppen med det.
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015