De nya 
kontorskoderna

Move Alexandra Thomas intervjuas av branschföreningen Sverige HR Förening.

När vi är mer hemma än på kontoret, hur kommer våra beteenden, rutiner och arbetsmönster påverkas. Vi frågade en beteendevetare, en HR-chef och en specialist i organisationspsykologi.

»Delade agendor skapar struktur«

»För många innebär de justeringar som görs i arbetslivet en livsstilsförändring som kräver ett nytt ledarskap och medarbetarskap. När vi sällan möts kan stressreaktioner uppstå med upplevelsen av att ingen bryr sig. Det är viktigt att hålla i gång kontorssnacket, fortsätta bygga teamkänslan och mötas på de sätt som går – digitalt eller på promenad. I ­virtuella möten behövs feedback och stödjande kommunikation. Att dela agendor och fånga upp hur alla mår skapar struktur, tillit och är avgörande för om vi kommer bidra eller vara tysta. Vi reagerar olika utifrån förutsättningar och personlighet. En singel i en etta har inte samma sociala interaktion som en småbarnsförälder i en villa. I ett överbokat schema kan en tvätt innan Teamsmötet skapa balans. Andra jobbar jämt, med arbetet ständigt närvarande. Vissa har inte behov av kollegor, för andra utgör kollegorna merparten av ­kontakten med andra och arbetsplatsen är knuten till identiteten. Inget är rätt eller fel så länge den anställda följer arbetsplatsens direktiv och bidrar till förväntat resultat. För att hålla fokus behövs förväntningar på leverans, mål, resultat och uppföljning. Hemarbete sparar miljö, tid och pengar men förutsätter att vi kan hantera det. Med ett ömsesidigt förtroende kan vi få det bästa av två världar. Ett effektivt, hållbart arbetsliv och social interaktion. För många innebär det att hemarbetet är här för att stanna.« – Alexandra Thomas, leg. psykolog och blivande specialist i organisationspsykologi Läs gärna hela artikeln via länken.
Arkiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016