Grupphandledning - Låt Move frigöra er fulla potential

För många av oss tuffar jobbet på, dag ut och dag in. Plötsligt har det gått ännu ett år och vi har knappt märkt det. För så länge inget speciellt händer så funderar vi rätt sällan över sakernas tillstånd. Varken enskilt eller i arbetslaget, teamet eller gruppen. Det är synd, för genom atttillsammans reflektera över verksamheten och vardagen på vår arbetsplats blir vi mer kreativa, trygga och får större tillit i gruppen. Med det kommer fokus, ökad genomförandekraft och större framgång. Något som kommer hela organisationen till gagn. Låterni dessutom någon med rätt kompetens grupphandleda er vid reflektionstillfällena kan vad somhelst hända. Det är här Move kommer in.

Ladda ner produktbladet här: Grupphandledning - Låt Move frigöra er fulla potential
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015