Coachande stödsamtal inom sjukvården

Move-konsulten Marit Lind arbetar främst med att utbilda och utveckla ledarskapet inom vården, men på grund av pandemin har många av hennes uppdrag flyttats fram eller ställts in då sjukvården behövt lägga fullt fokus på att hantera Covid-19.

Marit stod då plötsligt med tid till förfogande och en tanke om att vilja bidra mer väcktes. Fanns det något som hon, och Move som bolag, kunde göra för att stötta dem som vårdar de allra svårast sjuka i Covid-19? Svaret på den frågan blev ja, vilket har resulterat i ett flertal coachande stödsamtal för personal inom sjukvården.

”Syftet med samtalen har varit att de anställda ska kunna hantera den ansträngda och påfrestande situationen så bra som möjligt. För många har det resulterat i ångest, stress och sömnsvårigheter. Därför är det så viktigt att hitta en balans mellan arbetslivet och privatlivet och försöka att inte ta med sig jobbet hem. Flertalet är dessutom unga, drivna och nyutexaminerade. De vill mycket och har svårt att säga nej – på bekostnad av sig själva. Här jobbar jag bl.a. med tydlig gränssättning mellan ”jag och du””, berättar Marit som redan ser en förändring hos dem hon coachar just nu.

Coachning är ett kraftfullt verktyg för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

”De har blivit mer insiktsfulla och genom en ökad medvetenhet kring den egna situationen, i kombination med olika verktyg som de får med sig, kan de börja jobba med detta direkt. De tillåts sätta sig själva i fokus, vilket bidrar till att de känner sig stärkta och mår bättre.”, fortsätter Marit. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Marit hoppas att hennes stöd kan bidra till att de hon samtalar med mår lite bättre och orkar fortsätta med det fantastiska jobb som de gör inom sjukvården i Sverige.
Arkiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016