Move Management medverkar 4-7 september på kongressen Framtidens Specialistläkare.

4-7 september hålls kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö. Det är en av Sveriges största mässor för ST-läkare och specialister. Move Management kommer som en av de större utbildarna inom hälsa- och sjukvård att medverka på både scenen och i montern.

Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer.

Hela kongressen, inklusive kursverksamheten, kommer liksom tidigare år att genomgå en extern kvalitetsgranskning via LIPUS. Samtliga tidigare kongresser har fått höga betyg i de skriftliga LIPUS-enkäter som genomförts efteråt. Den som är ST-läkare på kongressen får intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer motsvarande del av delmål eller helt delmål, beroende på vad han eller hon väljer att delta i.

Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm). På FSL 2018 kommer kursmomenten att byggas ut på flera olika vis för att ytterligare kvalitetssäkra och fördjupa kursinnehållet.

– Vi ser mycket fram emot att medverka även i år med monter och på scenen. Då vi ansvarat för alla ledarskapsutbildningar av ST-läkare i Region Östergötland är det självklart att vi är plats i Malmö. Vi kommer att prata bland annat om kommunikation, utveckling, compassion och om metodverktyget ST Progress som snart lanseras, säger Peter Forsman, medgrundare av Move Management.

Sedan 2008 utbildar Move Management både ST-läkarna själva och deras studierektorer och handledare. I det senare fallet är syftet att förbättra kommunikation och återkoppling, eftersom handledning av yngre kolleger också är en form av ledarskap. 

Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015