Ge organisationen ett lyft

Ge organisationen ett lyft

Hur samspelar Strategi, Kultur och Struktur i din organisation?

Träning ger färdighet

Precis som med det mesta ligger träning till grund för framgång, det gäller även för ledarskap. 

Utveckla ledarskapet med coachning

Ny forskning visar synbara skillnader i aktivitet och effekt i hjärnan beroende på vilken coachningsapproach som används.

Laget före jaget

Fördelarna med att jobba i team är många. I välfungerande team delar man på ledarskapet och fördelar arbetet utifrån kompetens och expertis.

Bli mer resilient!

Resilience är ett begrepp som kan översättas till återhämtning och motståndskraft. Det består av självmedvetenhet, mindfulness, egenomsorg, positiva relationer och syfte. 

Att leda i kris

När det overkliga blir verklighet och vi plötsligt har en ny situation att hantera och leda genom. När osäkerhet behöver omvandlas till trygghet. Då behöver vi kraft och mod att agera.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.