Nyheter & Artiklar

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande – En viktig kvalitet för chefer och en kärnkompetens för professionella coacher

Vad innebär aktivt lyssnande? Inom professionell coachning innebär aktiv lyssning att fokusera på vad klienten säger, och inte säger, för att fullt förstå hur personen kommunicerar i syfte att kunna ge det stöd som behövs för klienten att uttrycka sig. 

Fira mer för att må bättre och prestera bättre!

När allt snurrar på omkring oss i en rasande takt glömmer vi ibland bort att stanna upp och uppmärksamma våra framsteg och prestationer. Ändå visar forskning tydligt hur viktigt det är både för vårt mående och vår prestation! Varför? Här nedan beskriver Moves Jannica Walterson några av effekterna vi kan få genom att fira mer.

Kommer chefer och ledare att behövas i framtiden? 

Framtidens ledarskap kommer att kräva nya sätt att leda på. Chefer och ledare behöver vara mer flexibla och anpassningsbara till förändringar. De behöver även ha en djupare förståelse för teknik och digitala verktyg för att kunna möta behov och utveckla sätten som företag jobbar på.

Utveckla dina medarbetare med hållbarhet i fokus

Som ledare har du en viktig roll att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas. Men hur kan du göra det på ett hållbart sätt som främjar både deras personliga tillväxt och hållbarheten i arbetsmiljön?

Empatiskt ledarskap – för sunda organisationer och goda resultat

Förmågan att verkligen kunna förstå en annan människas situation och utmaningar är en bra grund till att bygga tillit och förtroende, även kallat empati. En empatisk ledare skapar, genom sitt sätt att integrera med andra, en arbetsplats som präglas av engagemang, produktivitet, kreativitet och innovationsförmåga.

Webinar: Samarbete på tvären – en introduktion till Radical Collaboration

Att organisera en verksamhet innebär att dela upp och koordinera arbetet, skapa funktionella grupperingar och definiera roller. Det skapar tydlighet och gränser samt möjliggör att medarbetarna kan fokusera sina bidrag. Häng med på webinar den 20 september kl. 08:15!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.