Kategori: Tips

Självledarskap - hur fungerar det?

Självledarskap – hur fungerar det?

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, önskat läge och vad du kan göra för att nå dit.

Empati – en nyckel till framgångsrikt ledarskap

Empati brukar beskrivas som förmågan att förstå och uppleva en annan individs känslor. Att förstå en annan person utifrån dennes egen uppfattning oavsett om man håller med eller inte.

Struktur vs kultur

Varje dag förväntas vi lösa uppgifter, prestera och nå resultat och för att kunna göra det finns det två grundläggande frågor som vi behöver ställa oss.

Bli en medveten ledare

Ledarskap handlar om att visualisera framtiden, motivera andra att gå i den riktningen och bygga en god struktur för ledarskap och utveckling.

Reflektion för personlig utveckling 

Reflektion ökar inte bara lärandet utan frigör även potential som leder till bättre resultat och större effektivitet.

Ge organisationen ett lyft

Hur samspelar Strategi, Kultur och Struktur i din organisation?

Träning ger färdighet

Precis som med det mesta ligger träning till grund för framgång, det gäller även för ledarskap. 

Laget före jaget

Fördelarna med att jobba i team är många. I välfungerande team delar man på ledarskapet och fördelar arbetet utifrån kompetens och expertis.

Bli mer resilient

Resilience är ett begrepp som kan översättas till återhämtning och motståndskraft. Det består av självmedvetenhet, mindfulness, egenomsorg, positiva relationer och syfte. 

Att leda i kris

När det overkliga blir verklighet och vi plötsligt har en ny situation att hantera och leda genom. När osäkerhet behöver omvandlas till trygghet. Då behöver vi kraft och mod att agera.
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.