Referenser

Skandia

Vad ville vi göra?

“Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Sedan årsskiftet 2013/2014 är vi ett helt kundägt bolag, med fokus på vad våra kunder vill ha snarare än enskilda produkter. För oss är det viktigt att alla våra ledare förstår vikten av denna förflyttning och stödjer den fullt ut. Vi har höga förväntningar på våra chefer och vill därför stötta dem genom att göra en tydlig satsning på ledarskap. Vårt mål har varit att skapa egna interna ledarskapsinsatser, en gemensam plattform att stå på och  indirekt ett internt nätverk för våra ledare.”

Vad gjorde vi (tillsammans med Move)?

“Vi sökte ett nära samarbete med en leverantör där vi tillsammans kunde skapa utvecklingsinsatser för våra chefer. I Move hittade vi en part som matchar oss och har samma vision som vi, utveckling sker effektivast i vardagens utmaningar och situationer. Tillsammans med Move har vi skapat det pedagogiska upplägget för flera av våra ledarskapsinsatser, både längre program och kortare mer riktade insatser. Tillsammans har vi också byggt upp Skandias interna 360-återkopplingsverktyg, som finns för att stödja chefernas utveckling. Verktyget är uppbyggt utifrån Skandia chefsprofil, som speglar de beteenden vi som företag vill se hos våra chefer.”

Hur blev resultatet?

“Samarbetet har varit väldigt värdefullt för oss. Vi har fått en tydlig plattform, som skapar förutsättningar för våra chefer att leda på det sätt vi önskar och förväntar oss. Hittills har ett 80-tal chefer genomfört någon av insatserna. De har varit mycket uppskattade, inte minst tack vare Moves engagerade och kunniga handledare, den öppna lärmiljön och upplägget. Teori och diskussion varvas med praktiska övningar direkt applicerbara i vardagen. Deltagarna nämner också att de uppskattat möjligheten att prata om reella utmaningar och få stöd från andra chefskolleger. I våra insatser blandar vi ofta chefer från olika verksamhetsområden och med olika mycket erfarenhet, vilket skapar dynamiska grupper och givande erfarenhetsutbyten.

Några direkta citat från deltagare har varit: ”Lärteamen ger mig så mycket i min vardag”, ”Gud vilka kolleger jag har, vilken erfarenhet som finns i företaget” och ”Jag vågar mycket mer nu”. Tack vare att insatserna är interna involverar vi också chefernas egna chefer, vilket öppnar upp för en bra dialog. På lång sikt kommer det att leda till ett gemensamt språk för ledarskap vilket är en av förutsättningarna för att vi ska lyckas göra den förflyttning vi behöver för att fullt ut bli ett bolag som leder och styr efter vad som är bäst för våra kunder.”

– Ann-Sofi Öhlén, ansvarig för ledarutveckling, Skandia