Referenser

KPMG

Vad ville vi göra?

”KPMG består av hårt arbetande, kundfokuserade specialister inom revision, skatt och rådgivning. I ett samhälle och en bransch i förändring satsar vi stort på att utveckla vår organisation och en viktig del är ledarrollen. Att vara linjechef hos oss är en viktig uppgift och våra medarbetare har efterlyst mer tid för sitt ledarskap. Därför vill vi sätta fokus på, stärka och utveckla både dem och våra övriga ledare, som i sin tur ska engagera och motivera våra medarbetare. Vi vill bygga ett ledarutvecklingsprogram som gör intryck hos varje individ och ger tid för reflektion, så att erfarenheten gör skillnad i vardagen.

Syftet är att skapa en engagerad organisation som lever våra värderingar varje dag; en kultur där kommunikation och lärande är viktiga framgångsfaktorer. Ledarutvecklingen är en medveten satsning kopplad till vår affärsplan. Vi har en komplex organisation med många roller och vill därför visa att ledarskap är viktigt och dessutom en intressant karriärväg vid sidan av expertrollen. Det är värdefullt att skapa medvetenhet som ger ett gemensamt syn- och förhållningssätt i förändringsarbetet.”

Vad gjorde vi (tillsammans med Move)?

“Vi ville ha en samarbetspartner som förstår oss och vår verksamhet. Efter att ha träffat flera leverantörer valde vi Move, som vi känner och vars förhållningssätt och metoder är förankrade i forskning. KPMGs arbetsmiljö är högpresterande, vilket kräver en leverantör som bygger förtroende. Det gör Moves medarbetare. De levererar det kunden behöver, är trygga i sin kunskap och har rätt erfarenhet, metodik och personlighet.

Vi har genomfört två ledarprogram om 6 dagar vardera, med mellanliggande lärteam. Hittills har 40 linjechefer i hela Sverige gått programmet och efter sommaren har ytterligare ett 40-tal chefer gått utbildningen. Dessutom tillkommer separata program för KPMG:s ledning och våra HR-medarbetare. Under hösten utbildas också andra typer av ledare i organisationen, som projektledare och uppdragsledare, där vi tillsammans med Move nu drar de sista penseldragen. Vi vill skapa en gemensam feedbackkultur för att utveckla varandra och därmed KPMG.”

Hur blev resultatet?

“Det har hänt mycket med de personer som har gått programmet och vi har fått väldigt fin återkoppling från våra ledare. Inte minst har de många praktiska övningarna, exempelvis inom kommunikation, varit värdefulla: ”Aha, hur fungerar jag? Hur kommunicerar jag med andra?” Erfarenheter som kopplas direkt till vardagen. Linjecheferna har också uppskattat lärträffarna som lagts in mellan utbildningsdagarna, där deltagarna fått coacha varandra i verkliga case. Våra ledare har haft svårt att avsätta tiden, men sagt att utbildningen varit väl värd insatsen.

Samarbetet med Move präglas av att de är lyhörda för vår kultur, anpassar och möter våra medarbetare där de är. Men de ställer också krav. De säljer inte bara ett koncept, utan har kundens behov i fokus och månar om att vi ska nå våra mål i den investering vi gör – det är skillnad på leverantörer! Vi uppskattar att de vågat vara raka med oss, även med saker vi inte alltid velat höra: ”Ska det bli bra, måste vi göra så här”. Moves medarbetare är grundade, skapar förtroende och är affärsmässiga.”

– Maria Karlén, Director Human Resources, KPMG