Referenser

Ericsson

Vad ville vi göra?

”Ericsson är ett stort företag med stor samlad kunskap. Men ju större företag, desto svårare att förmedla kunskapen mellan olika delar av organisationen. När vi skulle genomföra en kompetensutveckling av ett 40-tal projektledare på Ericsson Lindholmen, tog vi därför kontakt med Move Management – tack vare referenser från Astra Zeneca samt tidigare goda erfarenheter. Bland annat hade några av våra medarbetare gått en utbildning i konceptet KnowFame, som handlar om hur projektteam överför kunskap till efterföljande projekt.”

Vad gjorde vi (tillsammans med Move)?

”Sedan Move levererat ett inspirerande halvdagsseminarium om kunskapsöverföring beställde vi tre 2-dagarsutbildningar på temat ”Konsten att lära av varandra” (lärande, kunskapsöverföring, facilitering av möten/workshops mm) för att köra igenom hela gruppen. Resultatet blev så positivt att vi därefter köpte in en uppföljningsdag, där Move dels tog in en mycket uppskattad teaterpedagog som fick oss att våga pröva okända marker i förhållnings- och kommunikationssätt, dels lärde oss mer om kulturella skillnader i internationell arbetsmiljö. Vi beställde ytterligare en uppföljningsdag, där vi fick med oss nya metoder för interaktion och dialog, konflikthantering samt feedback-övningar. Totalt sett fick vi under loppet av ett år en trestegsraket som, förutom kunskap och övningar, gav tillfälle till reflektion, repetition och – inte minst – dialog om våra erfarenheter sedan första kurstillfället.”

Hur blev resultatet?

”Move och deras samarbetspartners förmedlar energi och lagom spontanitet, det är aldrig långtråkigt. De är helt enkelt mycket professionella, med djupa kunskaper. När man ställer motfrågor får man alltid bra svar, det finns MER att hämta, vilket är värdefullt. De kan spinna vidare och utveckla nästan vilka frågeställningar som helst, vilket är ett mervärde jämfört med ’vanliga’ utbildare. Vi fick också möjlighet att ta upp aktuella fall ur verkligheten, vilket kräver både erfarenhet och improvisations­förmåga av utbildningsledarna. Jag kan verkligen rekommendera Move som utbildare och tror att det finns många både inom Ericsson och utanför organisationen som skulle ha stor nytta av en liknande utbildning. Många av deltagarna har efteråt sagt att de märkt stor skillnad i organisationen.”

– Lars G Berggren, projektledare och uppdragsgivare, Ericsson AB