högpresterande team

Vad lär sig chefen genom att praktisera ett coachande ledarskap?

Moves Charlotta Klacker genomför just nu en akademisk undersökning som handlar om vad chefer lär när de utövar coachande ledarskap. Undersökningen görs i tre olika bolag.

Utgår från två studier

Charlotta har intervjuat 10 chefer kring deras lärdomar och utgått från två studier. Dessa båda studier bekräftar var för sig vilka egenskaper chefer som coachar använder framgångsrikt i det coachande ledarskapet. (Park et al., 2021; Adele et al., 2022, Adele & Ellinger, 2024)

“Det är ett relativt obeforskat område, vi vet idag mycket om vilka resultat coachning och ett coachande ledarskap ger individer, team och organisationer men vi vet mindre om vad det faktiskt ger chefen”, berättar Charlotta.

Med stor passion för coaching och chefers lärande, och med 15 års erfarenhet som professionell coach, vill Charlotta förstå mer om vilken påverkan ett coachande ledarskap har för chefen.

Insikter och lärdomar

Håll utkik här för kommande inlägg där resultat av studien kommer att presenteras. Redan nu beskriver Charlotta att det i intervjuerna framkommer att cheferna lärt sig mycket om coachande ledarskap och sig själva via så kallade ”tipping points”; en stark situation eller händelse som ledde till ny insikt eller lärande, som i sin tur motiverade chefen att ändra sitt beteende. Denna ”tipping point” kan vara medveten eller omedveten, men ju mer medvetenhet du har som chef desto mer kan du använda dig av hela din palett inom det transformativa ledarskapet (som liknar coachande ledarskap). Det som också är tydligt är att chefen utvecklas genom coaching vilket leder till att ledarskapet blir mer individanpassat och förståelsen för olikheter ökar. Coaching är även effektivt för att bibehålla medarbetare samt utveckla deras potential.

 

Nyfiken på att veta mer om hur effekterna av coachande ledarskap och hur du kan använda dig av det? Hör gärna av dig till Charlotta eller någon annan av våra erfarna coacher.

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.