Teambuilding footer

Vad är meningen med arbetslivet? 

Vad är egentligen meningen med livet? Eller nja, vi håller oss till frågan vad är meningen med arbetslivet?

De chefer som lyssnar till medarbetarnas svar kommer få medarbetare som både stannar och engagerar sig i verksamheten. Här nedan får du ta del av våra tre bästa tips för hur du som chef kan hjälpa dina medarbetare till ett mer meningsfullt arbete.

Vad är meningen med arbetslivet? Chefer som lyssnar till medarbetarnas svar kommer ha ett försprång.

Fler människor har börjat omvärdera vad som betyder något i livet, och fattar allt fler beslut därefter. I arbetslivet värderas meningsfulla arbetsuppgifter högst, vilket ger de företag som tar hänsyn till detta ett försprång. Vi har därför tagit fram tre tips för hur du som chef kan hjälpa dina medarbetare till ett mer meningsfullt arbete.

Det är ingen hemlighet att meningsfullt arbete spelar roll. Människor har nu börjat omvärdera vad som verkligen betyder något i livet, vilket gjort att meningsfulla arbetsuppgifter trumfar både lön och arbetsbelastning. Forskning visar att meningsfullhet höjer medarbetarnas engagemang i verksamheten med så mycket som 75%.

Vad det innebär skiljer sig däremot från person till person, och chefer behöver ta reda på vad just deras medarbetare drivs av. För att besvara den frågan har vi tagit fram tre tips för företag i alla storlekar.

Prata om vad som är meningsfullt
Det bästa sättet att ta reda på hur arbetet kan göras mer meningsfullt är att prata om det. Kanske låter det uppenbart, men de flesta samtalen har under de senaste året kretsat kring distansarbete och återgång till arbetet. Det har gjort att meningen med arbetet glömts bort att prata om, eller ens tänka på. Nu har det därför blivit viktigare än någonsin att ta reda på hur medarbetare faktiskt känner inför arbetet de lägger ner dag ut och dag in.

Det kan kännas obekvämt, men oavsett vilka frågor du ställer för att ta reda på medarbetarnas mening är det viktigt att låta alla förklara hur de känner. Det som sägs kan nämligen fungera som grund för hur du hjälper dem till ett mer meningsfullt arbete. 

Lyssna på feedback med andra öron
Det är svårare att upptäcka brist på mening än att känna igen meningsfullt arbete. Det förstnämnda är något som förändras över tid och som ofta maskeras genom harmlösa klagomål. Därför behöver du som chef visa en nyfikenhet för vad medarbetarna, egentligen, menar med sitt missnöje iställer för att försöka lösa problemet i stunden. Hittar du meningen bakom det som sägs, och försäkrar dig om att du förstått rätt, kommer människor bli mer benägna att berätta hur de känner och vad de behöver.

Great minds think alike
Ansträngningar för att hjälpa medarbetare att finna mening i arbetet är viktigt för att behålla verksamhetens värde. Enklare blir det om du som chef även satsar på att rekrytera nya medarbetare som delar ert värdringar, drivkraft och engagemang. Ni kan till och med lägga in det som en del i er rekryteringsstrategi.

Relaterade inlägg

Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?
Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.