Utveckla ledarskapet med coachning

Utveckla ledarskapet med coachning

Ny forskning visar synbara skillnader i aktivitet och effekt i hjärnan beroende på vilken coachningsapproach som används. Coachning med fokus på compassion driver mot det parasympatiska och coachning mot compliance mot det uppgiftsorienterade. Studien fokuserar på aktivitet i hjärnan vid coachning och visar tydliga skillnader beroende på val av approach. Utkomsten blir påtagligt annorlunda, framförallt om syftet är förändring och att nå dit av egen motivation.

Coachning är en effektiv metod för att öka medvetenheten kring det egna ledarskapet och effekterna av det, men även för att identifiera verktyg och framgångsfaktorer för att som ledare kunna anpassa sig efter olika sammanhang och situationer som uppstår. Coachning leder till resultat både i välbefinnande och på sista raden.

Coachning utvecklar ditt ledarskap genom:
– Insikter kopplade till ditt eget beteendemönster, värderingar, drivkrafter och kommunikation
– Ökad förståelse för andras beteenden, drivkrafter och behov för att kunna prestera
– Förbättrad förmåga att medvetet kunna anpassa ditt beteende och kommunikation för att motivera och leda mot uppsatta mål


Är du nyfiken på hur coachning kan skapa effekt för just dig? Kontakta gärna oss för ett möte.

Källa: THE NEUROSCIENCE OF COACHING: R. Boyatzis och A. Jack 2018, Case Western Reserve University

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.