Struktur vs kultur

Struktur vs kultur

Varje dag förväntas vi lösa uppgifter, prestera och nå resultat och för att kunna göra det finns det två grundläggande frågor som vi behöver ställa oss.

1. Vad är det som ska göras?

Med VAD menas de konkreta saker som hjälper oss att nå resultat så som hur organisationen ser ut, personal, kompetens, resurser och uppgift. Även kallat STRUKTUR.

2. Hur ska det göras?

HUR:et handlar om sättet vi samverkar på och ibland ses som de lite ”mjukare” bitarna, såsom värderingar, hur vi kommunicerar med varandra och hur ledarskapet ser ut. Det är det vi kallar för KULTUR.

Strukturen och kulturen är båda nödvändiga. Motivation och effektivitet uppstår när vi arbetar med både VAD:et och HUR:et.

Hur mycket tid lägger ni på VAD:et respektive HUR:et i er organisation?

Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.