Psykologisk trygghet i team

Psykologisk trygghet i team

När forskaren Amy Edmondson skulle undersöka tesen att högpresterande team har färre rapporterade misstag än andra team upptäckte hon att det var precis tvärtom – det fanns fler rapporterade misstag i högpresterande team. Varför? I dessa team vågade man berättade om misstag och såg det som en möjlighet till lärande och utveckling. Det blev startskottet till det som hon senare kom att benämna ”Psykologisk trygghet” och som har visat sig vara den viktigaste komponenten för högpresterande team.

 Psykologisk trygghet handlar om att medarbetarna i teamet vågar säga vad de tycker, tänker och känner, att de öppet delar med sig av idéer, vågar be om hjälp och vågar misslyckas.

 

Här ger Moves Jannica Walterson några tips för hur ledare kan öka den psykologiska tryggheten i sitt team. 

– Bygg tillit – Var närvarande, lyssna aktivt och var öppen

– Fokusera på lärande istället för utförande – Dela egna misstag och lärdomar och uppmuntra dina medarbetare att försöka göra detsamma.

– Var inkluderande – Låt alla komma till tals och be dina medarbetare om input och feedback

 

Klimat med psykologisk trygghet främjar innovation och lärande och ger ett effektivare samarbete vilket i sin tur påverkar både personalomsättning och resultat.

Relaterade inlägg

Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?
Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.