Psykologisk trygghet och hög prestation?

Psykologisk trygghet och hög prestation?

Psykologisk trygghet och hög prestation? I tidigare inlägg har vi berättat om vikten av psykologisk trygghet för framgångsrika team. Det är lätt att förledas och tro att det innebär en motsats till att hålla varandra ansvariga för det vi kommit överens om. Att hålla varandra ansvariga och ha krav på prestation är viktiga faktorer för att nå framgång. Så här beskriver forskaren Amy Edmonson hur psykologisk trygghet och hög prestation hänger ihop.

I ett team med hög psykologisk trygghet där man inte håller varandra ansvariga riskerar att hamna i en “comfort zone”. Teammedlemmarna trivs med att arbeta ihop men utmanas sällan vilket kan skapa låg motivation och prestation.

Team som ställer höga krav på ansvarighet och prestation men där den psykologiska tryggheten är låg, hamnar ofta i den sk. “anxiety zone” vilket skapar en miljö med stress och oro som i längden leder till sämre prestation och arbetsklimat.

Vi strävar efter att ha att ha en balans mellan psykologisk trygghet och prestationskrav för att komma till den så kallade “learning zone”. Där arbetar teamen för att nå framgång i en trygg och tydlig miljö som skapar förutsättningar för lärande och utveckling.

Några tips på hur du kan öka ansvaret i ditt team:

– Skapa tydlighet och engagemang kring förväntningar; syfte, mål, ansvar, roller

– Skapa en process för fördelning av arbetsuppgifter (vem, vad, när)

– Gör resultat och uppföljning till allas ansvar, följ upp och hjälps åt vid hinder

Hög psykologisk trygghet i kombination med ansvarighet skapar förutsättningar för välmående och högpresterande team.

Behöver du och ditt team hjälp med detta? Välkommen att höra av dig till oss!

Relaterade inlägg

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team
Ledarskap som fungerar: 7 nycklar till framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.