Mellanchefens dilemma

Leverera uppåt, led nedåt

Mellanchefens dilemma

Är du ny som mellanchef eller har du kanske haft rollen ett tag och upplever att den inte är så lätt att hantera? Det är inte så konstigt, mellanchefsrollen är komplex.

Du kanske är ny på företaget eller på avdelningen och ska nu leda en grupp som du inte känner och som inte känner dig. Eller så har du blivit befordrad och blivit chef över dina gamla kompisar. Som mellanchef har du ofta ett väldigt stort ansvar. Du förväntas bidra både till verksamhetens resultat såväl som till medarbetarnas välmående, utan att alltid ha fullt mandat till att ta beslut. Många mellanchefer strider hårt för att få igenom olika förslag i ledningen. Samtidigt kan medarbetarna tycka att deras problem inte blir tagna på allvar.

Med insyn i såväl det operativa som det strategiska kan det vara svårt att prioritera. Kraven är ofta höga både från chefen och från medarbetarna och därmed slits du mellan att leverera uppåt och leda nedåt.

3 tips som kan vara till hjälp i din roll som mellanchef

Ha ett öppet sinne

Börja med att få insikt i hur avdelningen fungerar och vilken kompetens som finns i gruppen idag. Visa respekt, lyssna in medarbetarna innan du försöker få andra att lyssna på dig och dina idéer. Samtidigt behöver du vara tydlig med din kompetens och dina erfarenheter.

Jobba med VAD och HUR

Skapa samsyn kring mål, roller och processer. Jobba samtidigt med den psykologiska tryggheten, engagemang och spelregler för att få ut det bästa ur ditt team. Det gör det lättare att kunna delegera uppgifter till dina medarbetare.

Lägg tid på att hantera förväntningar

Se till att det är tydligt vad som förväntas av dig och ditt team. Det behöver också vara tydligt vad du förväntar dig av respektive individ och från din chef i form av stöd, hjälp att prioritera och coaching.

 

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.