Framtidens ledarskap

Kommer chefer och ledare att behövas i framtiden? 

Eller kommer AI att ta hand om den saken? Oavsett så kommer framtidens ledarskap kräva nya sätt att leda på. Chefer och ledare behöver vara mer flexibla och anpassningsbara till förändringar. De kommer även behöva ha en djupare förståelse för teknik och digitala verktyg för att kunna möta behov och utveckla sätten som företag jobbar på.

Moves Linda Mjörner delar med sig av sina spaningar kring framtidens ledarskap utifrån det mänskliga perspektivet Hon har samlat ihop sina tankar i tre delar, Dig själv, De du leder och Den värld du verkar i.

1. Det börjar med dig! I en snabbt föränderlig värld behöver du först och främst ha koll på dig själv. 

  • Grunda det du gör i dig själv, dina värderingar och varsamhetens värderingar 
  • Ha ett öppet förhållningssätt till förändringar och lärande kopplat till det som sker 
  • Var närvarande och inlyssnande mot dig själv och din omgivning

2. De du leder. Få dina medarbetare att bli den bästa versionen av sig själva. 

  • Skapa en trygg och förtroendeingivande kultur där det är ok att både lyckas och misslyckas 
  • Möjliggör samarbeten genom att skapa en gemensam vision, trygga relationer och ett inkluderande arbetssätt där vi värdesätter varandra 
  • Kommunicera medvetet genom att både lyssna, dela perspektiv och få andra att dela sina perspektiv, i syfte att skapa bästa gemensamma lösning 

3. Den värld du verkar i. Våga förändra och möjliggöra innovation för att skapa en bättre morgondag. 

  • Var modig och ha en god intention i allt du gör. Våga utmana valda sanningar, strukturer och dagens sätt att tänka 
  • Testa er fram genom att göra något annorlunda, lär och förfina. Små steg leder till stora förändringar 
  • Många utmaningar är stora och svåra. Skapa gemensamma mål på vägen, våga ta ett första steg och led mot det ni tror på och den förändring ni vill se 

I framtidens snabbföränderliga och teknikorienterade värld är de mänskliga och mellanmänskliga delarna ännu viktigare att värna, stödja och möjliggöra för att människor ska få briljera och skapa ett modigare och roligare arbetsliv. Det är precis det som är Moves vision och det vi tror på och arbetar för varje dag.

Vill du ha fler tips från oss? Hör gärna av dig så tar vi en kaffe.

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.