Grupputveckling genom 4 faser

Arbetsgrupper är ofta ihopsatta med en blandning av olika personligheter och kompetenser som samlas för att nå gemensamma mål. Alla grupper går igenom olika faser och formas efterhand och blir mer effektiva. Susan Wheelans IMGD-modell (Integrated Model of Group Development) är en modell som beskriver hur grupper utvecklas genom fyra faser på sin väg mot att bli högpresterande team.

Grupputveckling genom 4 faser

1. Beroende och Inkludering

Första fasen kallas Beroende och Inkludering. I denna fas är medlemmarna artiga och försiktiga. De söker ledarskap och trygghet och försöker förstå sina roller och vad som förväntas av dem. Som ledare är det viktigt att vara tydlig med mål och roller för att skapa en stabil grund.

2. Motstånd och Konflikt

Nästa fas är Motstånd och Konflikt. Här börjar medlemmarna uttrycka sina åsikter mer öppet, vilket ofta leder till konflikter och meningsskiljaktigheter. Det kan kännas obekvämt men det är en nödvändig fas där gruppen brottas med frågor om bland annat makt och inflytande. Konflikterna kan faktiskt stärka gruppen om de hanteras konstruktivt.

3. Tillit och Struktur

Tredje fasen är Tillit och Struktur. Efter att ha tagit sig igenom konfliktfasen börjar medlemmarna lita mer på varandra. Gruppens struktur blir tydligare och arbetet mer effektivt. Man hittar sina roller och börjar arbeta mer harmoniskt tillsammans.

4. Arbete och Produktivitet

Den fjärde och sista fasen kallas Arbete och Produktivitet. I denna fas har gruppen nått sin fulla potential. Samarbetet fungerar smidigt och gruppen levererar hög kvalitet i sitt arbete. Kommunikation och problemlösning sker effektivt, och medlemmarna stöttar varandra.

Genom att förstå dessa faser kan arbetsgrupper hantera utmaningar mer effektivt. Som ledare kan du hjälpa gruppen att navigera genom varje fas genom att vara tålmodig och stödjande. När gruppen når den produktiva fasen, kommer belöningen i form av förbättrad prestation och ett starkare samarbete.

Så nästa gång ditt team står inför en utmaning, tänk på Wheelans modell och reflektera över var ni befinner er. Med rätt insikter och verktyg kan ni ta er igenom varje fas och bli en starkare och mer effektiv arbetsgrupp.

Vill du ha stöd i er grupputveckling? Hör gärna av dig till oss!

 

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.